In de maand september zijn de data van het koffiedrinken na de dienst gewijzigd.

I.p.v. de 1e en 3e zondag is het koffiedrinken gewijzigd naar de 2e en 4e zondag, nl. 8 september (doopdienst) en 22 september (startzondag).

Adri van der Linde (scriba)