De wijkredactie van Kerknieuws is dringend op zoek naar een 2e vrijwilliger. De redactie bestaat bij voorkeur uit 2 personen, zodat de taken verdeeld kunnen worden en dus minder belastend.

De werkzaamheden bestaan uit het verzamelen van de kopij, in de goede volgorde zetten, prioriteiten stellen etc. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de scriba.

Wij hopen van harte dat u/jij zich hiervoor wil inzetten.

Namens de Kerkenraad, Adri van der Linde (scriba) 010 4518190