Rond de diensten

12 juli 2019 | Berichten

Ook in de zomertijd zijn er op zondag twee kerkdiensten. Weet u/je welkom!! Regelmatig is er een gastvoorganger (zie rooster). In de morgendiensten waarin ik de komende tijd voorga wil ik graag het boek Daniël lezen. Daar ben ik op 14 juli mee begonnen.

In onze bijbel behoort dit boek tot de kleine profeten. In het Jodendom wordt het gerekend tot de geschriften, de wijsheidsliteratuur. En beide aspecten spelen een rol. Om de wijsheid die nodig is om te leven met God in deze wereld. Daniël en zijn vrienden gaan die weg ondanks tegenwerking en vervolging.

Maar het is ook een profetisch boek. We krijgen in dit Bijbelboek een doorkijkje in hoe God deze wereld regeert. Gods plannen falen niet. En met name het tweede deel vanaf hoofdstuk 7 is apocalyptisch. Hopelijk gaat dit boek voor ons wat meer leven en helpt het ons vandaag om in vertrouwen op God te leven.

Tenslotte

Ook wat de kerkdiensten betreft merk je dat het zomer- en vakantietijd is. Telkens hoor ik van gemeenteleden dat ze een aantal weken op reis zijn. De één gaat, de ander komt. Wat onszelf betreft, wij hebben de tweede helft van augustus vakantie. Annemieke Bomhof neemt dan voor mij waar. Hartelijk dank daarvoor!

Er zijn ook veel ‘thuisblijvers’. Door ouderdom of ziekte of persoonlijke omstandigheden is vakantie niet vanzelfsprekend. U, jullie allemaal een goede en gezegende zomertijd toegewenst.

Een hartelijke groet, Ds. Nees Cluistra