3 oktober (Gouda): Training jaargesprekken

22 augustus 2019 | Berichten

Kerkenraden zijn samen met predikanten en kerkelijk werkers verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente. Kerkordelijk is er een verplichting om jaargesprekken te voeren om gezamenlijk terug te kijken en plannen te maken voor het nieuwe jaar. De ervaring leert dat een goed jaargesprek beide partijen enorm stimuleert! U begrijpt vast ook dat een niet-constructief jaargesprek het tegendeel uitwerkt. Goed om voorafgaand aan het jaargesprek gezamenlijk een training te volgen!

Meer informatie via https://www.protestantsekerk.nl/training/jaargesprekken/

Bron: PKN