De komende Heilig Avondmaalscollecte voor D.V. zondag 15 september heeft de Diaconie bestemd voor de Stichting De Hoop GGZ. De stichting De Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische of verslavingsproblemen op weg naar herstel.

We bieden hen hoop en werken samen aan herstel in een liefde volle omgeving. Goede en deskundige zorg met een hoopvol toekomst perspectief, dat is waar wij iedere dag voor gaan. Vanuit onze deskundigheid en met als bron ons geloof, bieden we hulp aan mensen, we stellen de mens centraal ongeacht hun achtergrond. We geloven dat je als mens gemaakt bent om in relatie te leven met jezelf, anderen, de schepping en met God. Daarom kijken we met de persoon in kwestie op welk van deze gebieden hulp nodig is.

Helpt u ook mee?