Start nieuwe seizoen diensten en activiteiten

11 september 2019 | Berichten

Zoals al verschillende keren aangekondigd is er op 21 en 22 september het startweekend. Naast de verschillende activiteiten is er de kerkdienst waarin we bidden of God ons dit seizoen wil zegenen en ons aan wil spreken vanuit zijn Woord!

Het thema is dan ook: ‘Een goed verhaal’. We lezen het prachtige verhaal van de redding van Daniël uit de leeuwenkuil. Het is een gezinsdienst en verschillende gemeenteleden werken mee, waaronder de jeugdband. We hopen op een goede dienst met elkaar tot eer van Hem die ook onze God en Redder is. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting en gesprek. Koffie / High Tea worden georganiseerd. Tot ziens!

Kerkdiensten 6 oktober

In de morgendienst werkt het Chr. Gemengd Koor mee. Zij zullen een aantal liederen ten gehore brengen! Ieder welkom!!! In de dienst lezen we een gedeelte uit Daniël 7. ’s Avonds is er een jeugddienst. Voorganger is dan ds. Bram Dijkstra Geuze uit Rotterdam.
Het thema is “Durven vragen”.

Start ‘Follow Me’

Het nieuwe catecheseseizoen starten we op 3 oktober. Dit keer beginnen we anders. Nog niet met een maaltijd om 18 uur zoals we de rest van het seizoen zullen doen. Nee, het wordt op 3 oktober een korte bijeenkomst voor alle jongeren èn hun ouders. We hopen elkaar te ontmoeten om 19.30 uur en vertellen dan wat we dit seizoen gaan doen. Hopelijk zijn ook veel ouders aanwezig. Van harte uitgenodigd! Zie verder de website van onze kerk onder het kopje ‘jeugd’.
Namens het ‘Follow Me’ team: Marjolein Dijkstra, Anneke van der Bol, Daan Plandsoen, Astrid Plomp en ds. Nees Cluistra,

Belijdeniscatechese

In ons leven maken we heel wat keuzen ‘voor het leven’, keuzen met verstrekkende gevolgen. Denk maar aan studie of werkkring, vrienden of vriendinnen, noem maar op.
Belijdenis doen is ook zo’n keus. Jezus vroeg zijn leerlingen: ‘Wie ben ik voor jullie?’ We worden uitgedaagd om ‘ja’ te zeggen tegen Hem in het vertrouwen dat Hij al eerder ‘ja’ zei tegen ons. Denk dan niet te snel: ‘Dat komt later wel’ of ‘Ik ben nu nog te jong of al te oud’.  Vandaar de uitnodiging om er eens bij te komen zitten. Of je nu 18 of al 78 jaar bent.. dat maakt niet uit!
Er zijn er al een aantal die meedoen dus wat dat betreft, schuif gerust aan! Mocht je er over in gesprek willen of nog vragen hebben, mail of bel me. Welkom.

Kringwerk

In september gaan er allerlei kringen weer van start. Er is een Bijbelkring ‘Bij de Bron’ die op 24 september weer bij elkaar komt in het Kerkelijk centrum. (info Astrid Dijkshoorn of bij mij) Er is een gemeente-groei-groep en een huiskring die ook binnenkort verder gaan. Maar er is nog meer, zoals een jongerengroep 19-29 jarigen en een mannen- of vrouwenkring. Zie www.dorpskerkcapelle.nl/kringen Er is allicht iets voor u en jou bij. Voor info, neem rustig contact met me op.

Gebedskring 1 oktober

Als gebedskring komen we bijeen op de eerste dinsdag van de maand. Deze vindt plaats van 19-20 uur in het dorpshuis. We zingen een lied, lezen een gedeelte uit de Bijbel en brengen daarna onze dank en gebeden bij God. Ook als jij of u gewoon een keertje wil aanschuiven, van harte uitgenodigd! (Gebedspunten kunnen ook gemaild worden naar dorpskerkgebed@gmail.com)

Een hartelijke groet, ds. Nees Cluistra