Wijkredactie KerkNieuws

20 september 2019 | Berichten

Na enkele jaren zich volledig ingezet te hebben als wijkredacteur heeft Marian Nijbakker aangegeven deze taak te willen neerleggen. Wij bedanken Marian hartelijk voor het vele werk dat zij met zorgvuldigheid heeft gedaan.
We zijn ook dankbaar dat twee gemeenteleden zich hebben aangemeld om deze taak over te nemen nl. Janny Deurloo en Christa Harms.
Wij wensen hen veel wijsheid met deze taak.
Email adres: kerknieuws@dorpskerkcapelle.nl

Adri van der Linde (scriba)