Bericht van de Diaconie

16 oktober 2019 | Berichten

Het College van Diakenen kan u meedelen dat vanuit het Rampenfonds een bedrag van € 1.500,00 is overgemaakt naar de Rode Kruisvestiging op Ambon.
Gezien recente aardbevingen veel menselijk leed hebben veroorzaakt en is er veel materiële schade ontstaan.