Jeugddienst zondagmorgen 17 november

21 oktober 2019 | Berichten

De eerste jeugddienst van dit seizoen had als thema ‘Durf te vragen’. In de volgende jeugddienst op 17 november gaan we in dezelfde lijn verder met het thema ‘Durf te twijfelen’. Durf heeft met moed te maken en dit hele seizoen willen we daar verschillende aspecten van belichten.

Op 17 november staat de twijfel centraal. Wat is twijfel? Is dit iets anders dan bijvoorbeeld niet kunnen kiezen? Twijfel jij wel eens? Is twijfel goed? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Ook in  de bijbel wordt er  flink wat getwijfeld! Ds. Nees Cluistra duikt met ons in deze dienst in de levens van verschillende bijbelse twijfelaars. De  muzikale medewerking wordt  verzorgd door de Dorpskerkband. Na afloop van de dienst is er koffie en limonade in het kerkelijk centrum. Wij hopen op weer een fijne dienst.

De Jeugddienstcommissie.