Mededeling Avonddiensten Dorpskerk

1 november 2019 | Berichten

Al geruime tijd zijn er binnen de kerkenraad zorgen over de opkomst tijdens de avonddiensten. Om dit beter te kunnen duiden en te delen met de gemeente is hiervoor in het voorjaar een enquête uitgezet. De uitkomsten van deze enquête zijn toegelicht op de gemeenteavond. Op basis van de teruglopend bezoekers, de uitkomst van de enquête en de gemeenteavond heeft de kerkenraad besloten volgend jaar voorlopig het aantal avonddiensten te halveren. Of de overige avonden ingevuld gaan worden hangt af van eventuele ideeën bij gemeenteleden en commissies die zich daarvoor willen inzetten. Wees welkom om hierover met bijvoorbeeld de liturgiecommissie in gesprek te gaan.

Graag horen we van u of jou, meld je aan bij één van de kerkenraadsleden!