Uit de Kerkenraad

21 november 2019 | Berichten

Per 1 januari a.s. zijn de volgende ambtsdragers aftredend en herkiesbaar:

Ouderling Plonie van der Maarel- Heijkoop
Jeugdouderling Rob den Uijl
Ouderling-kerkrentmeester Martin van de Watering
Diaken Peter Klop

De volgende ambtsdragers zijn aftredend en niet herkiesbaar: Ouderling Ineke Hage- Boudestein en diaken Els van der Eijk- Peters.

Dit betekent dat er een aantal vacatures zijn in de kerkenraad, waaronder voor wijkouderlingen, diaken en jeugddiaken. We zijn op zoek naar mensen die de kerkenraad komen versterken. Een levende gemeente zijn in dienst van onze Heer vraagt om mensen die samen de verantwoordelijkheid van onze gemeente dragen. Wij vragen u namen van lidmaten bij de scriba in te dienen ter vervulling van de vacatures.

Adri van der Linde (scriba)