Rond de diensten

22 november 2019 | Berichten

Advent

Een nieuw kerkelijk jaar begint er op 1 december met de periode van advent. Op 8 en 15 december gaat het in de morgendiensten over teksten van de profeet Jesaja. Het thema op 8 december is ‘Jij wordt gedragen’ n.a.v. Jesaja 46: 1-4 en op 15 december lezen we Jesaja 49: 14-16 met als thema: ‘Jij wordt niet vergeten’. God laat dat zien omdat Hij niet loslaat wat zijn hand begon. Het is advent: De Koning komt!

De kindernevendienst staat op de vier adventszondagen stil bij enkele voorouders van Jezus die in Mattheüs 1 genoemd worden. Zij wijzen heen heen naar het kind ‘Immanuël’, de Zoon van God. Het advents- en kerstproject heet: ‘Volg de ster!’

N.B. Op zondagmorgen 15 december is het een doopdienst. Dan wordt Nola gedoopt wordt. Zij is de dochter van Laurens en Ilona do Rosario. We hopen met hen op een goede en gezegende dienst.

Gebedskring 3 december

Als gebedskring komen we weer bijeen van 19-20 uur in het dorpshuis. Ook als jij of u gewoon een keertje wil aanschuiven, van harte uitgenodigd!

Tenslotte

Het slot van dit decennium is nu toch wel echt aangebroken. December 2019. Meestal denken we bij ‘december’ aan druk, gezellig, donker, enz. Maar ik hoop dat het ook een echte adventsperiode is waarin ruimte is voor inkeer en bezinning, voor uitzien en verwachten! Gods zegen daarbij.

Groet, Ds. Nees Cluistra