Van de Kerkrentmeesters : Najaarsactie

8 december 2019 | Berichten

Op dit moment loopt de Najaarsactie.

Tot en met november is er € 3.105 opgehaald. Dit is net wat minder dan vorig jaar.

Helpt u mee om in december de totale opbrengst van vorig jaar (€ 5.600) te overtreffen?

Kerkrentmeesters Dorpskerk