Dorpskerk 2025

11 december 2019 | Berichten

In het plan Dorpskerk 2025 heeft de werkgroep Kerkdienst & Liturgie een aantal actiepunten bedacht die met ingang van 2020 uitgevoerd gaan worden:

1)Tijdens de ochtenddienst is er een zogenoemd ‘gemeentemoment’ waarin u als gemeentelid iets kunt delen. Er zijn al diverse ideeën, maar uw inbreng is heel welkom!

• geef een lied op dat u graag wilt laten zingen, eventueel met een toelichting daarbij;
• draag een gedicht voor of vraag een ander uw lievelingsgedicht voor te dragen;
• lever een muzikale bijdrage
• vertel iets uit uw (geloofs-)leven, over wat u raakt
• maak een blog
• interview iemand uit de Vijverhof over zijn/haar geloof en laat het filmpje zien
• ….

2) In elke ochtenddienst zingen we een ‘nieuw’ lied. Dit lied wordt begeleid door de Dorpskerkbands of door gemeenteleden met muzikaal talent.

Vanuit de werkgroep zal Jolanda Breedveld de coördinatie op zich nemen. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan de twee actiepunten kan contact opnemen met Jolanda via haar emailadres: jfbreedveld@gmail.com

Ds.Nees Cluistra