Rond de diensten december

12 december 2019 | Berichten

Rond de diensten

In dit kerkblad worden veel kerkdiensten aangekondigd. Je kunt dus vaak in de Dorpskerk terecht. Laat ieder zich dan ook welkom weten. Voor het totaaloverzicht zie het rooster op de Dorpskerk Website. Een aantal diensten licht ik er hieronder even uit.

21 december : De jaarlijkse volkskerstzang.

22 december om 19 uur : Het kinderkerstfeest, georganiseerd door de kindernevendienst waarbij de kinderen ook zelf een rol spelen. De avond is echter voor alle leeftijden, dus … Ieder welkom!

24 december om 22 uur : Kerstnachtdienst. Het gospelkoor ‘Rejoice’ werkt dit keer mee. Als thema is gekozen: ‘Welkom aan tafel.’ Zo’n dienst met kerst is een goed moment om buren of kennissen te vragen eens mee te gaan naar de kerk. Laten we ‘laagdrempelig’ zijn en gasten van harte verwelkomen. Er is toch genoeg plaats in onze ‘herberg’? Vanaf 21.50 uur extra samenzang.

Kerstmorgen 25 december : Een ‘gezinsdienst’ met vooraf een paar kerstliederen. Ook het projectkoor uit onze gemeente zingen weer prachtige liederen. De jongerenband zingt een kerstmedley en de kindernevendienst laat iets zien en horen over kerstproject ‘Volg de Ster’. Na de dienst is er koffie (plus) voor hen die niet direct met anderen gaan kerstvieren. Gelegenheid om elkaar te ontmoeten dus.

Oud & Nieuw: Het is goed de jaarwisseling te beleven in afhankelijkheid van God. Om zo alles van het oude jaar in Gods hand te leggen en te bidden om zijn zegen voor het nieuwe jaar. Let op: de Oudejaarsdienst begint om 19.00 uur. Nieuwjaarsdag om 10.30 uur. Welkom.

Zondag 12 januari : Op deze zondag is er aandacht voor de Actie Kerkbalans die een week later van start gaat. We doen dat dan al omdat op 19 januari er een ‘Avondmaalszondag’ is. In januari is er deze éne zondag geen avonddienst. (zoals eerder aangekondigd dat dit in 2020 aan de orde zou zijn). Dus wel avonddiensten op 5 en 19 januari. Op 26 januari is er om 19.00 uur de afsluiting van de gebedsweek in de avonddienst. Verdere info volgt in het volgende kerkblad.

Gebedskring 7 januari

Ook in 2020 willen we graag met elkaar bidden op de eerste dinsdag van de maand. We komen bijeen van 19-20 uur in het dorpshuis. Ook als jij of u gewoon een keertje wilt aanschuiven, kom gerust.
(dorpskerkgebed@gmail.com)

Tenslotte

Een goede en gezegende kersttijd toegewenst. Het is ook altijd een moment van terugkijken. Verschillende gevoelens roept dat op; het verdriet vanwege het gemis van geliefden maar ook blijdschap voor alles onderweg ontvangen. Ondertussen zien we ook verder. Soms vraagt iemand: welke verwachting heb je van 2020? Dat kan heel veel zijn. Ook wat de gemeente van de Dorpskerk betreft. Maar laten we vooral veel verwachting van God hebben. Met Hem leven is gezegend leven, ook anno 2020.

Een hartelijke groet, Ds. Nees Cluistra