Na de eerdere jeugddiensten van dit seizoen met de thema’s ‘Durf te vragen’, ‘Durf te twijfelen’ en ‘Durf te kiezen’, is het thema voor deze dienst ‘Durf te leven’. Voorganger is Martijn de Jong uit Rotterdam. Durven heeft met moed te maken en in deze dienst willen we dit vanuit het aspect “leven” benaderen. Centraal staan gedeeltes uit Prediker en uit Mattheus 11 “het zachte juk van Jezus”.

De Jeugddienstcommissie heeft samen met de voorganger de volgende vragen geformuleerd: Wat verstaan we onder leven? Moet je soms een stapje terug doen, juist om te kunnen leven? Horen lijden en moeiten bij het leven? Is de reis van het leven niet veel belangrijker dan het einddoel of succesvol zijn? Hier zal het in deze dienst over gaan. De muzikale medewerking wordt verzorgd door de Dorpskerkband. Na afloop van de dienst is er koffie en limonade in het kerkelijk centrum. Wij hopen op weer een fijne dienst.

De Jeugddienstcommissie.