Nadenker

6 februari 2020 | Berichten

Pas schoot me in gedachten de zin: ‘Zolang God kinderen in ons midden zendt, heeft Hij zich nog niet van ons afgewend.’ Dat is een zin uit een gedicht wat Muus Jacobse schreef. Je proeft daarin de verwondering over het pure van een pasgeboren kind in een hectische wereld. Bij deze geef ik het door:

HET KIND

Ons is geen toekomst en geen keus gelaten:
wij moeten voort, verward en hulpeloos,
in een cultuur van films en radio’s
en soms, wat over het verleden praten.

Niemand ontkomt er aan… alleen het kind
is nog hetzelfde als voor duizend jaren.
Nieuw en verwonderd ligt het rond te staren
alsof de wereld pas vandaag begint.

O makker in ditzelfde grauw getij,
nog altijd komt het kind tot jou en mij.
Nog altijd kan de wereld nieuw beginnen
in ieder kind kan het opnieuw beginnen.

Zolang God kinderen in ons midden zendt,
heeft hij zich nog niet van ons afgewend.

Tenslotte, een hartelijke groet, Ds. Nees Cluistra