Rond de diensten maart

6 februari 2020 | Berichten

Voor een overzicht van de komende kerkdiensten zie het rooster. Graag licht ik er een paar bijzondere diensten uit;

1 maart Bevestiging ambtsdragers

Op de eerste zondag in de zgn. 40-dagentijd zullen er ook enkele ambtsdragers (her-) bevestigd worden en anderen afscheid nemen. We hopen op een goede en gezegende dienst.

8 maart Doopdienst

Op 8 maart zal Ben gedoopt worden. Hij is geboren op 28 september 2019 en de zoon van Sven en Julia den Hartog en het broertje van Sophia. Wij hopen met hen op een vreugdevolle dienst. Het adres van familie den Hartog is: Aan de Griendsloot 8, 2865 WX Ammerstol.

8 maart Jeugddienst 19.00 uur

Thema: ‘Durf te leven’. Voorganger: Martijn de Jong uit Rotterdam m.m.v. de Dorpskerkband. Lees verderop in Kerknieuws meer over deze Jeugddienst.

11 maart 19.30 uur Bidstond voor gewas en arbeid

Ieder – oud en jong – is van harte uitgenodigd voor deze kerkdienst. Het gaat om een moment van bezinning en gebed voor het leven van elke dag. Hoe waarderen we werk, school, voedsel, enz.? We bidden God om wijsheid en danken Hem voor al wat Hij geeft.

Gemeenteavond 25 maart

Volgende maand hopen we weer een gemeenteavond te houden. Noteer het alvast in de agenda. We zullen nadenken over ons gemeente-zijn, Dorpskerk 2025 e.d. De agenda zal nog gemaakt worden. Zijn er bij u of jou suggesties of vragen die we aan de orde kunnen stellen, geef die dan door aan de scriba.

Activiteiten: Gebedskring 3 maart

We komen bijeen van 19-20 uur in het dorpshuis. Ook als jij of u gewoon een keertje wil aanschuiven, kom gerust. Informatie: email  dorpskerkgebed@gmail.com

Ds. Nees Cluistra