Uit de Kerkenraad: Bevestigingsdienst 1 maart

6 februari 2020 | Berichten

Zondagmorgen 1 maart zal mw. K.E. (Cora) Heine worden bevestigd in het ambt van diaken.
De volgende ambtsdragers zullen worden herbevestigd:

Ouderling mw. A. van der Maarel-Heikoop
Jeugdouderling dhr. R. den Uijl
Ouderling-kerkrentmeester dhr. M.J. van de Watering
Diaken dhr. P. Klop.

In deze dienst zal afscheid worden genomen van: Ouderling mw. K.C. Hage-Boudestein, diaken mw. E. van der Eijk-Peters en Scriba van de Algemene Kerkenraad mw. T.A. Plomp-van Loon.

Namens de kerkenraad, Adri van der Linde (scriba)