Tot nu toe is er € 107.063 toegezegd voor de Actie Kerkbalans. Eind februari kunnen we de stand tot dan toe en een vergelijking met 2019 bekend maken.

Heeft u nog geen toezeggingsformulier ingeleverd? En bent u wel van plan geld over te maken voor de Actie Kerkbalans?

Geeft u ons dan toch graag door wat u van plan bent over te maken. U kunt het doorgeven bij een van de kerkrentmeesters of mailen naar [email protected] . Dit is voor ons van groot belang om een goede inschatting van de inkomsten te kunnen maken en een gezond financieel beleid te voeren.

De kerkrentmeesters.