Actie Kerkbalans

2 maart 2020 | Berichten

  • Heeft u nog geen toezeggingsformulier ingeleverd?

  • En bent u wel van plan geld over te maken voor de Actie Kerkbalans?

Geeft u ons dan toch graag door wat u van plan bent over te maken. U kunt het doorgeven bij een van de kerkrentmeesters of mailen naar : kerkrentmeesters@dorpskerkcapelle.nl

Dit is voor ons van groot belang om een goede inschatting van de inkomsten te kunnen maken en een gezond financieel beleid te voeren. Hieronder de tussenstand van de toezeggingen (klik op plaatje voor een vergroting).