Houd moed, heb lief (3)

18 mei 2020 | Berichten

In de file met je afval

Regelmatig maak ik een wandeling langs de IJssel. Wanneer ik de Gemeentewerf passeer zie ik al weken lang telkens een file. Dat zette me tot nadenken. Wat is er aan de hand? Omdat uitgaan en allerlei sociale activiteiten niet meer kunnen plaatsvinden zijn velen aan het opruimen geslagen. Je bent immers toch ‘verplicht’ thuis. En dan is het een nuttige tijdsbesteding. Je opslagruimte ordenen. De tuin eens goed bijwerken. En vervolgens al het afval wegbrengen naar de stortplaats. Ik heb mensen gesproken die er twee uur in de rij staan voor over hadden.

Best bijzonder. Anders hebben we altijd haast en nu de vertraging en de bereidheid om te wachten. En dat alleen maar om van je rotzooi af te komen. Ik zie daar een geestelijke les in. Deze coronatijd brengt tot bezinning: waar heb ik echt iets aan en wat kan overboord?  Wat wil ik graag vasthouden en wat kan of moet weg?

Wat moet opgeruimd worden in relatie tot God en de mensen om je heen? Onnodige ruzies of ergernissen. Vervelende ervaringen of daden die je verstopt hebt op de zolder van je leven waar niemand van weet of waar een ander pas achter komt als je er niet meer bent? Heftig! Wat moet nog meer weg? De gejaagdheid, het zoveel moeten, je stress of frustratie?

Zou je daarvoor ook in de rij gaan staan? Voor Hem die gezegd heeft: Kom tot mij, als je vermoeid of belast bent, ik geef je rust. (Matth. 11: 28) En het gekke is: je hoeft niet eens in de file.

Hij is er! Hij wacht zelfs op ons!

In de dienst op zondag horen we hoe David schoon schip maakt. Eerst probeerde hij over zijn vreselijke misser heen te leven. Maar dan opent hij de rommelkamer van zijn leven en bidt om een zuiver hart. (Psalm 51:12) Laten wij meebidden met de woorden van een gebed geschreven door Alfred C. Bronswijk.

Heer, geef mij een hart…

sterk genoeg om zorgen te kunnen dragen,
groot genoeg om kleinzieligheid te weerstaan,
open genoeg om niemand buiten te sluiten,

zacht genoeg om pijn aan te voelen,
moedig genoeg om onrecht te bestrijden,
waarachtig genoeg om leugens te doorzien,

hard genoeg om geweld te keren,
vreedzaam genoeg om twist te beslechten,
nederig genoeg om de minste te willen zijn,

bescheiden genoeg om trots te vermijden,
optimistisch genoeg om tegenslag te overwinnen,
doortastend genoeg om de tijd te gebruiken,

begrijpend genoeg om anderen te leiden,
blij genoeg om vreugde te schenken,
gelovig genoeg om Uw navolger te zijn.

Heer, geef mij een hart,
zo bid ik U in Jezus’ Naam.

Een hartelijke groet,
Ds. Nees Cluistra