Houd moed, heb lief (5)

29 mei 2020 | Wijkpredikant

Ver weg en toch dichtbij

We leven in bijzondere tijden. Zeker nu er een virus wereldwijd rondwaart. De hele samenleving staat op z’n kop. En toch: er gaat ook veel gewoon door.

Zo zetten veel mensen  hun werk thuis voort. Nooit gedacht dat het mogelijk is om zoveel van huis uit te regelen. Dat heeft ook veel te maken met de huidige technische mogelijkheden. Veel leerlingen en studenten krijgen digitaal les. Via je laptop en beeldbellen zijn er geen reisafstanden meer en overleg je met elkaar over je werk. Je stuurt je bedrijf aan en legt verbinding met mensen die op grote afstand van elkaar leven. Dat geldt ergens ook de kerkdiensten.

In m’n jeugd was ik aangesteld om de ‘bandrecorder’ doordeweeks rond te brengen. Men luisterde dan naar de kerkdienst van de afgelopen zondag. Nu is er direct contact. Je luistert of kijkt ‘live’ mee. Niet alleen naar je eigen kerk maar als je wilt over heel de wereld heen. Zo heb ik al een paar keer gekeken naar een dienst in Australië waar m’n nichtje bij betrokken is. Je kon dan online reageren en mij werd gevraagd: ‘Kunnen we hier ook bidden voor jullie als kerk in Nederland?’  Prachtig. Een voorrecht. Ook al is het aan de andere kant van de wereld en het is alsof je naast de ander staat. Dat is een zegen! Ver weg en toch dichtbij!

Toen ik daar over nadacht deed me dat aan Pinksteren denken. Het wordt ook wel zendingsfeest genoemd. Samen in de Naam van Jezus. De Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. De Geest zet in beweging zodat wereldwijd mensen Jezus belijden als Heer. (1 Kor.12:3)

Onlangs las ik de zin: ‘Hemelvaart: De dag dat Jezus besloot om vanuit huis te gaan werken.’ Deze zin was bedacht in deze coronatijd. Een nadenkertje. Jezus is niet weggegaan om afstand te nemen maar om juist beter de afstand te kunnen overbruggen en overal aanwezig te zijn. (Johannes 16:7) Door Christus’ hemelvaart kwam het tot de wereldvaart van de Geest, die ook wel de Pleitbezorger, Helper en Trooster wordt genoemd. Dat is dus het geweldige nieuws van Pinksteren. Er zijn geen afstanden meer. Of we nu in de kerk of thuis zijn: Hij is nabij. Dat vieren we met Pinksteren. En die verbondenheid gaat veel dieper dan wat ‘technisch’ mogelijk is. Het overstijgt al onze menselijke mogelijkheden. Hij woont in ons hart.

De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.  (Lied 686:3)

Afwezig
De eerste week van juni vervangt Annemiek-Bomhof me. Indien nodig kunt u haar rechtstreeks benaderen of via een ouderling of de scriba.

Een hartelijke groet,
Ds. Nees Cluistra