Nieuwsbrief Gerrit en José juni 2020

17 juni 2020 | Nieuws

Hierbij ontvangen jullie de link naar de nieuwsbrief van Gerrit en José Heino – juni 2020.

Wilt u Gerrit en José zelf direct steunen?

U/jij kunt uw/jouw betrokkenheid tot uitdrukking brengen door een gift over te maken naar:
Rekeningnr. NL02RABO 0373 7364 60
T..n.v. Zendingscommissie/TFC hervormde wijkgemeente Dorpskerk
Onder vermelding van: Gerrit en José Heino en/of onder vermelding van Noodhulp Zama Zama. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.