Samen Dorpskerk

26 oktober 2020 | Nieuws, Samen Dorpskerk

Opnieuw gooit Corona roet in het eten en moeten we pas op de plaats maken.

Geen kalender met herziene data voor mooie activiteiten en terug naar maximaal 30 niet zingende kerkbezoekers. Het is behoorlijk slikken. Toch ervaren we door alles heen dat de Geest waait en dat we met een flexibele, creatieve houding de verwachtingsvolle tijd naar kerst met elkaar kunnen invullen. Er ligt een mooi plan klaar, dat het mogelijk maakt met de hele gemeente in kleine groepjes naar elkaar om te zien, voor elkaar te zorgen en op die manier met elkaar toe te leven naar Kerst. Wij hopen van harte dat iedereen meedoet, want iedereen doet ertoe.