Jaar 2021 Samen Dorpskerk

7 januari 2021 | Nieuws, Samen Dorpskerk

We blikken terug op een inspirerende adventsperiode, afgesloten met mooie diensten op kerstavond en -morgen. We willen iedereen bedanken die eraan heeft bijgedragen het licht in deze donkere periode te laten schijnen door bodes rond te brengen, door medekerkgenoten te verblijden met een kaartje of een andere attentie, door te bidden, te musiceren, te spreken, te schrijven, te knutselen of door in positieve zin uit te dragen dat het belangrijk is om naar elkaar om te zien. Omdat God eerst naar ons heeft omgezien.

 Inmiddels zijn er plannen voor het nieuwe jaar, waarin we de betrokkenheid van de gemeenteleden graag willen vergroten, ook tijdens de diensten. Hierbij de oproep aan iedereen om idee├źn aan te dragen, helpende handen aan te bieden en te bidden.

Kerk zijn we ten slotte met elkaar.