Zangdienst 30 mei 2020

28 mei 2021 | Nieuws, Samen Dorpskerk

Voor a.s. zondagavond is er een zangdienst georganiseerd in onze Dorpskerk. Vier vocalisten van de Choir Company onder de bezielende leiding van dirigent Maarten Wassink zijn bij ons te gast. Er worden grotendeels Nederlandstalige liederen gezongen en is daarom voor jong en oud goed te volgen. Het aantal gemeenteleden wat in de dienst aanwezig kan zijn is helaas nog klein maar gelukkig is het bereik via de livestream groot! Van harte uitgenodigd om deze dienst mee te beleven in de kerk of huiskamer.

Tijdens deze dienst is er een collecte voor World Vision t.b.v. Angola

De wereld lijkt in brand te staan. Op veel plekken was er al tekort aan eten. Want oogsten mislukten door droogte, overstromingen of sprinkhanen. En toen kwam daar ook nog de wereldwijde COVID-19 crisis bij. Dagloners konden niet meer aan het werk. Mensen hebben geen inkomsten meer om eten te kopen. De honger neemt enorm toe en hulp is harder nodig dan ooit. Daarom collecteren wij zondagavond voor de kinderen in Angola. In Angola heeft 30% van alle kinderen onder de 5 jaar een groeiachterstand door ondervoeding. Met het geld van onze collecte kan hulporganisatie World Vision deze ondervoeding bestrijden en tegelijkertijd werken aan een langetermijnoplossing, door training te geven en de opbrengsten van het land te verbeteren.

Geef via de collecte of via NL98INGB 0000 000 99 o.v.v. ‘collecte honger’

Tot zondagavond (in de kerk of via de livestreamuitzending)

Nees Cluistra / Ellen Oosterom