Uitleg bij het drieluik ‘Eens komt de grote zomer’

11 juli 2021 | Terugblik

Het drieluik is geïnspireerd door de tekst van lied 747 uit het liedboek. De titel luidt ‘Eens komt de grote zomer’. Het lied beschrijft hoe het zal zijn en schildert fantastische taferelen. Verschillende in het oog springende elementen uit dit lied zijn in het drieluik verwerkt.
Op het linker paneel is de Goede herder afgebeeld en rechts, aan de voet van de boom des levens, liggen de leeuw en het lam. Op het middelste paneel laten engelen het loflied schallen en daar is ook de ontspringende bron te zien. Centraal staat het kruis.
Alle panelen zijn met elkaar verbonden door de belofte van trouw: de regenboog.
Verder bevat dit drieluik ook elementen van het goede leven, het genieten van de goede dingen, de ontspanning. We hebben met dit drieluik beoogd God’s ongekende liefde voor zijn schepping tot uitdrukking te brengen en Zijn belofte voor ons dat we eens met Hem in het Paradijs zullen verkeren door de grootte van het drieluik, het gebruik van veel verschillende materialen en kleuren.

De muzikale omlijsting bij het filmpje is verzorgd door Cees van der Slik.

Eens komt de grote zomer
waarin zich ’t hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

Ja, Hij zal ons geleiden
in ’t schone paradijs,
het bruiloftsmaal bereiden
zijn grote naam ten prijs.
De liefde die wij zingen,
zo schoon, zo ongekend,
zal uit de bron ontspringen
van God ons middelpunt.

Dan breekt muziek van snaren
aan alle kanten uit
een niet te evenaren,
een goddelijk geluid.
De engelen omringen
met heiligen te saam
de troon van God en zingen
de glorie van het Lam.