Hybride kerkdiensten

29 juli 2022 | Nieuws

Deze term ontstond in de coronatijd en er wordt mee bedoeld dat er twee mogelijkheden zijn: je gaat naar de kerk of je schakelt over op het meebeleven van de kerkdienst via de livestream. (Vergelijkbaar met een hybride auto die op twee manieren kan rijden: elektrisch en op benzine.)

En dan kun je heel nuchter zeggen: ‘Beide manieren zijn waardevol, het is maar waar je voorkeur ligt.’  Toch is daar niet alles mee gezegd. Allereerst is er een groep gemeenteleden die niet (meer) in staat is om naar de kerk te komen (door ouderdom, ziekte of kwetsbaarheid). Dan heb je dus geen keuze en is het een zegen dat de livestream er is! Het kan ook zijn dat je door de coronaperiode een heel lange tijd niet in de kerk geweest bent en er nu niet meer zo gemakkelijk toe komt. Toch hoop ik in dat geval dat de drempel niet te hoog is geworden en ieder zich welkom blijft weten in de kerk.

Coronatijd heeft het nadenken over onze kerkelijke betrokkenheid opgeschud. Moeten we elkaar oproepen om – indien mogelijk – de onderlinge samenkomsten bij te wonen om zo elkaar te bemoedigen (zie Hebreeën 10: 25)? Zeker! Maar het is ook goed om ons bewust te worden dat hybride kerkdiensten een missionaire kans zijn! Regelmatig verrast het me wanneer ik hoor dat iemand de kerkdienst volgt terwijl er eerder geen betrokkenheid was. Laten we dan ook bidden dat het Woord van God doorwerkt! En dat we zo ook samen gemeente van Christus zijn. God geeft ons daartoe aan elkaar om voor elkaar te bidden, elkaar te zegenen en te bemoedigen.

Ds. Nees Cluistra