Interkerkelijke koffie-ochtenden

31 augustus 2022 | Mededelingen

Interkerkelijke koffieochtenden rond het geopende Woord van God.

Thema: Geloof in je leven.