Najaarsactie 2022

30 november 2022 | Nieuws

Het thema is het komende jaar ‘aan tafel’. Op de website van de PKN wordt dat verder toegelicht en kun je lezen dat de Bijbel vaak spreekt over samen eten. De hoofdmaaltijd is natuurlijk de maaltijd van de Heer. Maar ook buiten de diensten wordt in de Dorpskerk in ander verband vaak maaltijd gehouden. Bij de Dorpskerkmaaltijd, de eethuismaaltijden en de zgn. Henri Nouwenavonden, die we ook het komend seizoen weer organiseren.

Ook in het Kringwerk en de catechisaties zien, horen en voeden wij elkaar ook. We zijn dankbaar dat dit mogelijk is.

Het mooie aan samen-zijn is dat je niet alleen het lichaam, maar ook de ziel voedt. Het is gezellig, je bent bezig en ondertussen praat je heel gemakkelijk met elkaar. Over geloofszaken, over de kerk en over wat ons bezig houdt. Het verbindt.

Dit alles is mogelijk dankzij bijdragen van ons allemaal als gemeenteleden. Bijdragen in de vorm van aandacht en tijd. En uw financiële bijdragen. Want er is ook geld nodig om te blijven bouwen.

U begrijpt dat in deze tijd vooral de kosten van energie voor u, en voor ons, een grote bron van zorg zijn bij alle activiteiten die er in onze Dorpskerk zijn. Wij doen er alles aan om het verbruik te verlagen. Desondanks blijven de kosten hoog. Mogen wij in het bijzonder hiervoor op uw steun rekenen dit jaar?

U kunt uw gift overmaken op NL73 RABO 0373 7173 34 t.n.v. PGC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk.

Wilt u liever digitaal doneren? Dan kan heel eenvoudig via de app Appostel  of via deze site: https://www.dorpskerkcapelle.nl/najaarsactie-2022/

Met vriendelijke groet,

De wijkkerkrentmeesters

Ed Harms, Martin van de Watering en Michael Wiskie