Uitnodiging seniorenkerstviering

30 november 2022 | Nieuws

Op donderdag 15 december zijn alle senioren van harte uitgenodigd voor de seniorenkerstviering in de Dorpskerk van  15.00 tot ca 16.30. Let op: opgeven graag voor 5 december a.s. bij Adri van der Linde (tel. 010-4518190 of mail scribadorp@ziggo.nl) of Jannie Bouman (tel. 010-4515174  of mail bouman022@planet.nl).
Voor nadere info zie onderstaande informatie. Graag tot 15 december a.s.!