Algemene Informatie

Binnen de Dorpskerk kennen we tal zaken van praktisch organisatorische aard. Ook diverse artikelen ter informatie van onze gemeenteleden en bezoekers.

Hieronder vindt u de belangrijkste informatieve onderwerpen en wetenswaardigheden samengevat. Klik op de kop van de tabbladen voor meer informatie.

(Klik op de naamkoppen voor meer informatie)

Geloofsvragen

Wilt u meer informatie over geloofsvragen, onze gemeente? Schroom niet om contact op te nemen.

U kunt hiervoor contact opnemen met de wijkpredikant, Ds. C. Cluistra.

Email: wijkpredikant@dorpskerkcapelle.nl
Tel: 010-2543499

 

 

Kerkdiensten

Standaard is er elke zondagmorgen om 10.00 uur dienst en zondagavond om 19.00 uur. In het preekrooster op de Homepage kunt u zien welke predikant voorgaat.

Diensten zijn te beluisteren via Kerktelefoon of via Internet. U kunt hier direct enkele recente diensten beluisteren.

Zie HIER voor alle overige informatie.

 

Missionair diaconaal centrum “de Herberg”

Voor informatie over het missionair diaconaal centrum “de Herberg” kunt u contact opnemen met :

Mw. Els van der Eijk
tel: 010 4585536
Email: elsvdeijk@xs4all.nl

 

Diaconale vakanties

Voor diaconale vakanties kunt u contact opnemen met:

Mw. Els van der Eijk
Email: elsvdeijk@xs4all.nl
Tel: 010-4585536

 

Collectebonnen

Nooit meer die zoektocht naar voldoende contant geld voor de collectes op zondag?

Bestel dan collectebonnen!

Vanaf dat moment zit je nooit meer met lege handen als de collecte voorbij komt!

Ook in verband met de belastingaftrek is het interessant om gebruik te maken van collectebonnen.

Er zijn collectebonnen van € 0,50 van € 1,00 en van € 2,00 euro. Collectebonnen worden geleverd per vel van 20 stuks. U kunt dus uw bestellingen als volgt doorgeven:

… stuks vel van 20x bon á € 0,50 = € 10,00 per vel
… stuks vel van 20x bon á € 1,00 = € 20,00 per vel
… stuks vel van 20x bon á € 2,00 = € 40,00 per vel

Nb: Elke combinatie en elk aantal vellen is mogelijk.
Bestellen van de bonnen kan via:
Dhr.  John Hagers
Email   :  john.hagers@xs4all.nl of
Telefonisch na 18.00 uur : 010 – 2020466.

 

 

 

ANBI

Protestantse Kerk in Nederland is een ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Meer info : hier.

Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij hebben allemaal met de ANBI-regelgeving te maken.

Naam ANBI Gemeente:  Protestantse Gemeente te Capelle aan den IJssel
RSIN/Fiscaal nummer:   823 991 064 (Gemeente)
Naam ANBI Diaconie:    Diaconie van de Protestantse Gemeente te Capelle aan den IJssel
RSIN/Fiscaal nummer:   824 207 348 (Diaconie)

Website adres:  www.protestantsegemeentecapelle.nl
Ehttp://www.pkncapelle.nl/-mail:  scribaat@pkncapelle.nl

 

 

Rondleidingen

Een aantal maal per jaar leidt de koster scholen rond in de kerk.

Op aanvraag kan een rondleiding door de kerk worden besproken.
Meer informatie bij de koster:

Dhr. Marcel Terlouw
Email: koster@dorpskerkcapelle.nl
Tel: 010 – 450 98 83 of 06 – 24 21 91 85

 

 

 

Rolstoelen

Kun je met rolstoelen naar binnen?

Ja, rolstoelen kunnen via de hoofdingang naar binnen.

Vraag eventueel assistentie aan de koster of de ontvangstcommissie bij de hoofdingang onder de toren.

 

 

EHBO

Tijdens de kerkdiensten kan er in geval van nood eerste hulp worden verleend.

Contact:

Mw. D.W.(Dianne) Stam-Wildenbeest
Tel: 06 30622224
Email: diannestam@telfort.nl

 

Oud papier

Op het parkeerterrein naast de kerk staat een groene container. Hierin kunt u uw oude papier kwijt.

De opbrengst is voor de kerk.

 

Berichten Redacties

Heeft u iets te publiceren voor de website, mist u iets, of heeft u op- of aanmerkingen, mail dan naar ons. Er is een groep redacteuren:

Kerknieuws

Kerknieuws is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel. Het verschijnt eens per 2 à 3 weken, behalve in de zomer. 

Wijkredactie

Voor het plaatsen van berichten in Kerknieuws voor het wijknieuws van de Dorpskerk kunt u contact opnemen met:

Dhr. G.A. (Guus) v.d. Giessen
Tel.nr. 010-4424333
Mw. M. (Marian) Nijbakker
Email:  kerknieuwsdorpskerk@gmail.com

Voor plaatsing lokale info en nieuwsberichten op de website van de Dorpskerk, mail naar: web@dorpskerkcapelle.nl

Abonnementenadministratie Kerknieuws

Mevr. C. van Wingerden-Arends,
Johan Jongkindrade 251, 2908 CC,
tel. 450 24 78, e-mail: aavanwingerden@planet.nl

Abonnementen, Adreswijzigingen:
Melden aan de abonnementenadministratie voor KerkNieuws èn aan uw eigen wijkadministratie.

Een abonnement kost € 21,50 per jaar, uitsluitend voor inwoners van Capelle aan den IJssel.
Een post jaarabonnement  (buiten Capelle) kost  € 64,00.
S.v.p. betalen aan de hand van de factuur die u ontvangen heeft.
(NL97 INGB 0009 4457 83 t.n.v. penningmees-ter KerkNieuws onder vermelding van het kenmerk)

Advertenties via penningmeester van Kerk-Nieuws
Mevr. Ineke Lekransy, tel. 451 76 34, e-mail: cml.kerknieuws@gmail.com

Januari 2019

 

Website Beheer

Suggesties voor aanpassingen van de site, uw vragen en opmerkingen over de werking site of vragen over de inhoud van gepubliceerde berichten en beeldmateriaal, enz., kunt u richten aan de website beheerder:

Gerrit Stubbe
E-mail : web@dorpskerkcapelle.nl