Geloofsvragen

Wilt u meer informatie over geloofsvragen, onze gemeente? Schroom niet om contact op te nemen. U kunt hiervoor contact opnemen met de wijkpredikant, Ds. C. Cluistra. Email: [email protected] Tel: 010-2543499

Kerkdiensten

Standaard is er elke zondagmorgen om 10.00 uur dienst en ’s avonds om 19.00 uur. In de agenda op de Homepage kunt u zien welke predikant voorgaat. Diensten zijn te beluisteren via Kerktelefoon of via Internet. U kunt hier direct enkele recentediensten beluisteren. Gebruik liedboeken In de ochtend- en avonddiensten van de Dorpskerk worden twee verschillende liedboeken gebruikt. In de morgendienst is het Nieuwe Liedboek leidend voor de liturgie, waarbij de predikant (beperkt) de mogelijkheid heeft om liederen uit andere bundels te kiezen. Voor de avonddienst is zoals vanouds het ‘oude’ Liedboek leidend. Toegang De toegang is vrij voor iedereen (leden en niet-leden)! U kunt dus vrijblijvend komen zonder dat u lid moet worden. U ben van harte welkom in de Dorpskerk! Bij vragen kunt u terecht voor aanvang van de dienst bij de koster of de ontvangstcommissie bij de hoofdingang onder de toren.

Diaconale vakanties

Voor diaconale vakanties kunt u contact opnemen met mevr. Els van der Eijk: Email: [email protected] Tel: 010-4585536

Giften

Uw giften komen in aanmerking voor belastingaftrek. Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,- aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Het bankrekeningnummer is NL26 FVLB 0699 8787 99 t.n.v. Herv. Gem. wijk Dorp-Middelwatering. Alle bijdragen zijn van harte welkom!