Samen Dorpskerk

Vanaf 27 maart pakken we verschillende activiteiten op waar vorig jaar al een begin mee was gemaakt. Moderne profetenMaandagavond 27 maart starten we om 19 uur met een lekker toetje en gaan daarna inspiratie opdoen bij de moderne profeet Desmond Tutu. Wil je...

Paasontbijt

Hierbij willen we iedereen uitnodigen voor het paasontbijt dat op 1e paasdag, 9 april van 08.30 uur tot 09.30 uur gehouden zal worden in het kerkelijk centrum van de Dorpskerk. U kunt zich opgeven bij Barbera de Reuver via de bwdereuver@hotmail.com of...

Workshop God in de supermarkt

Op 13 april organiseert de Oosterkerk een workshop “God in de supermarkt”.Alfred Slomp verkent met ons de keuzes die we maken in de supermarkt bij het doen van onze boodschappen en analyseert de argumenten, die we hierbij gebruiken. Vervolgens geeft hij aan welke...

Dorpskerk KunstZINnig

Zondagavond 16 april van 19:00 – 20:00 uur willen we Dorpskerk KunstZINnig organiseren. Een avond voor en door gemeenteleden van de Dorpskerk waarin we dingen die ons ZIN geven met elkaar willen delen. Is er een verhaal, Bijbeltekst, een herinnering, een...

Oproep van de Diaconie

Zoals u waarschijnlijk wel weet hebben we voor de kerk een voedselkast geplaatst, waar mensen die moeilijk rond kunnen komen etenswaren uit kunnen en mogen meenemen.We zien dat er wel degelijk gebruik van wordt gemaakt maar dat er soms te weinig produkten in worden...

Dorpskerk Bazaar 1 april

De voorbereidingen voor de jaarlijkse Dorpskerk bazaar zijn weer gestart! We hopen er weer net zo’n succes van te maken als de afgelopen bazaar in september. Klik hier voor meer informatie.

Taizé Vieringen

Zondag 12 maart, Taizéviering in de Schenkelkerk, Bermweg 29b, Capelle a/d IJssel, aanvang 19.00 uur. U bent allen hiervoor van harte uitgenodigd. Het thema van deze dienst is ‘Ons enig wapen is liefde voor de mensheid, hartstocht voor gerechtigheid en vrede’.* *Deze...

Kerkbalans 2023

De (voorlopige) opbrengst van Kerkbalans is een bedrag van bijna € 123.000. Dat is precies het bedrag dat we begroot hebben. Wij zijn hier dankbaar voor! Zo kunnen we ook we, ook, op deze manier, een gezonde financiële situatie proberen te krijgen en te behouden. We...

Huiskamerontmoetingen

De komende tijd wordt een aantal huiskamergesprekken gehouden die ik zelf hoop te leiden in samenwerking met de wijkouderling/pastoraal medewerker. Het thema zal zijn ‘Aan tafel’.  Dit thema is het jaarthema van de landelijke kerk. Je denkt bij dit thema aan...

EHBO’ers gevraagd!

Het EHBO-team zoekt versterking voor onze EHBO dienst om in geval van nood bijstand te kunnen verlenen. Bent u, ben jij in het bezit van een EHBO-diploma en/of werkzaam in de gezondheidszorg en bereid om mee te draaien in de EHBO-dienst tijdens (voornamelijk)...

Een jaar oorlog

Samen hebben we stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne, die afgelopen week één jaar geleden uitbrak. De vluchtelingen die de Dorpskerk vanaf medio 2022 opvangt hebben in de ochtenddienst van afgelopen zondag een aantal kaarsen aangestoken om op die manier hun wens op...

EHBO

Het EHBO-team heeft op 6 februari 2023 weer de jaarlijkse training genoten. We hebben nieuwe richtlijnen besproken en er is met een nieuw evacuatie-systeem geoefend dat ook aangeschaft is. We hebben ook e.e.a. geëvalueerd. In het kader hiervan willen we het volgende...

Temperatuur in kerk lager

Zoals iedereen inmiddels weet zijn de energieprijzen enorm gestegen. En de meeste mensen zijn daarom kritischer geworden op hun energieverbruik en nemen besparende maatregelen. Ook in de Dorpskerk zien we de effecten van de gestegen kosten en het leek de...

Wie, Wat? Waar! Wie is Jezus?

Afgelopen woensdag is de 40 dagen tijd begonnen en met de kindernevendienst staan we in deze periode stil bij de vraag: ‘Wie is Jezus?’ Wat denken de mensen om Hem heen en wat is er waar. Het grote kerkraam met de diorama’s staat vanaf zondag 26 februari weer vóór in...

Belijdeniscatechese

Wanneer er nog iemand is die aan wil schuiven bij een gesprekskring om samen over de inhoud van het geloof na te denken is zeer welkom. De kring is bedoeld voor hen die het ja-woord van de doop na willen zeggen. Maar ook als je misschien (voorlopig) nog geen...

Voedselkast

Deze week is de voedselkast bij de Dorpskerk geplaatst. Dit is een actie van de gemeente samen met de Capelse kerken. De voedselkast wordt gevuld met houdbare levensmiddelen (blikken, potjes en pakken) en eventueel verzorgingsproducten. De diaconie zorgt voor de...

Voortgang Missie & Visieplan

Op de gemeenteavond van 7 november jl. hebben we als werkgroep, bestaande uit Ellen van Ouwerkerk, Helga Euwema, René van Kralingen en Bert Plomp, aan u de Missie & Visie van de Dorpskerk voor de komende 5 jaren gepresenteerd. Het plan kunt u hier lezen. Op...

Week van gebed

‘Doe goed, zoek recht’ is het thema van de internationale Week van gebed die van 15 t/m 22 januari plaatsvindt. Deze gebedsweek voor eenheid kent een lange traditie die ruim 175 jaar geleden al begon. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Het...

Voedselpakketten Zama Zama

Vlak voor de kerst zijn er namens de Thuisfrontcommissie voedselpakketten uitgedeeld onder de meest arme gezinnen in de sloppenwijk Zama Zama in Zuid-Afrika waarheen Gerrit en José Heino de afgelopen jaren uitgezonden zijn geweest. Voor een aantal tieners was er een...

Advent 2022: ‘Ik kan niet wachten.’

In aansluiting op het thema ‘Ik kan niet wachten!’ is een kerkraam ontworpen met daarin vijf zogenaamde diorama’s. Een diorama is driedimensionale opstelling waarin een mogelijke werkelijkheid wordt getoond. Vijf miniatuurafbeeldingen van vijf verhalen...

Seniorenkerstviering

Wat was het geweldig om na twee jaar over te hebben moeten slaan, nu weer met elkaar het kerstfeest met elkaar in de kerk te mogen vieren! Een feest van ontmoeting! Samen zingen, samen bidden, samen-zijn en delen in Gods Licht. In de kerk, maar ook met hen die thuis...

Najaarsactie 2022

Het thema is het komende jaar ‘aan tafel’. Op de website van de PKN wordt dat verder toegelicht en kun je lezen dat de Bijbel vaak spreekt over samen eten. De hoofdmaaltijd is natuurlijk de maaltijd van de Heer. Maar ook buiten de diensten wordt in de Dorpskerk in...

Henri Nouwen-avonden

Opnieuw hebben we een aantal mooie avonden gehad rondom de prekenserie van Henri Nouwen ‘Jij bent geliefd’. De groep bestond uit nieuwe en eerdere deelnemers. De preken bevatten zoveel mooie elementen, dat je ze niet vaak genoeg kunt beluisteren. Een deelnemer schreef...

Geen avonddiensten meer per 1 januari 2023

De kerkenraad heeft besloten om vanaf 1 januari 2023 geen reguliere avonddiensten meer te houden. De raad staat zeker open voor andere initiatieven. Lees in deze presentatie meer over de achtergrond van dit besluit.

Kringwerk en (belijdenis-)cathechese.

Kringwerk Er zijn verschillende Bijbel- of gesprekskringen in de gemeente. Wilt u of wil jij meedoen, meld het bij mij of spreek een lid van een kring aan. Onderlinge ontmoeting is heel waardevol en om samen te ontdekken welke weg God ons vandaag wijst is erg...

Agenda ‘Aan tafel’

WAT WANNEER WAAR Jamsessie 2 oktober van 14.00 – 16.00 uur Kerk Jamsessie De geplande jamsessie van 18 december wordt doorgeschoven naar begin februari. Kerk Eethuiskringen 3 oktober 18.30-20.30 Kerkelijk Centrum Eethuiskringen Week van 2 november Thuis Eethuiskringen...

Jamsessies

Bespeel jij een instrument of zing je graag, vind je het leuk om dat met anderen te doen en spelenderwijs met elkaar muziek te maken, dan ga je je als een vis in het water voelen bij de ‘jamsessies’ die we dit seizoen organiseren. De eerste is op zondagmiddag 2...

Eethuiskringen

In januari dit jaar zijn we gestart met eethuiskringen; in kleine kring in roulerende samenstellingen thuis bij elkaar eten en ondertussen een goed gesprek voeren. Een groep van 20 personen heeft hieraan deelgenomen en ook in het nieuwe seizoen willen we dit...

‘Aan tafel’

Het thema is het komende jaar ‘aan tafel’. Op de website van de PKN wordt dat verder toegelicht en kun je lezen dat de Bijbel vaak spreekt over samen eten. De hoofdmaaltijd is natuurlijk de maaltijd van de Heer. Maar ook buiten de diensten wordt in de Dorpskerk in...

Zomerthema:  “Zou ik niet van harte zingen!”

De vakantietijd is aangebroken en in de kerk willen we deze zomerperiode, net als vorig jaar, wat uitgebreid stilstaan bij een lied.Dit keer hebben we gekozen voor lied 903: Zou ik niet van harte zingen! Op zondag 7 augustus staan de twee laatste...

40e (!) Capelse Dorpskerk Bazaar!

De bazaar vindt plaats op zaterdag 17 september a.s., op vrijdag 16 september start de opbouw. De voorbereidingen van de bazaar zijn al in volle gang! Er hebben zich al veel mensen opgegeven om te helpen tijdens de Bazaar en met de opbouw. Daar zijn wij heel blij mee!...

Verzoek vanuit de keuken van De Vijverhof

Het team van ‘Maaltijden in de Wijk’, beter bekend als Tafeltje Dekje, is dringend op zoek naar vrijwilligers. Deze maaltijden zijn bestemd voor ouderen en hulpbehoevenden. Door de grote vraag naar deze maaltijden komt er een tekort aan rijders. Het rondbrengen...

Update financiële situatie

Na afloop van de ochtenddienst op 27 maart hebben de kerkrentmeesters een korte update gegeven over onze financiële situatie. De financiële situatie is reden tot zorg, maar niet hopeloos. Wanneer we gezamenlijk de schouders eronder zetten is het mogelijk om...

Jeugddienst 20 maart

Zondag 20 maart gaan we onze jeugddienst voor het eerst in een nieuw jasje steken. We beginnen niet om 10:00 of 19:00, maar om 13.00!! We gaan het met elkaar hebben over de rode lijn in de bijbel. Namelijk Gods plan. We gaan niet stilzitten en luisteren, maar met...

Open Kerk

Toeristen, toevallige voorbijgangers, maar ook mensen die even stil willen zijn, een kaarsje aan willen steken of een gesprekje voeren; het gebeurt allemaal regelmatig. Ik ontmoet ook gemeenteleden die gewoon graag in de Dorpskerk zijn. Dit is iets om blij mee te...

Kerkbalans 2022: Samen voor de kerk van morgen

UPDATE 10 FEBRUARI 2022 Tot nu toe is er €108.680 toegezegd voor de Actie Kerkbalans. De doelstelling is € 116.000, dus nog ruim € 7.000 te gaan. Voor het al toegzegde bedrag zijn wij u enorm dankbaar! Echter mede in het kader van Corona hebben we de afgelopen jaren...

Eet- / huiskringen

We hebben het allemaal gemerkt. Het kerkelijk leven is in de afgelopen twee jaar door corona fors door elkaar geschud. Het met velen bij elkaar komen is (weer) vrijwel onmogelijk of wordt in ieder geval sterk belemmerd. Een versplintering van het gemeente leven is...

Een nieuwe WebSite voor de Dorpskerk

Vanaf 15 september 2018 is de geheel nieuwe website officieel online. De oude website en infrastructuur is tenminste vanaf 2009 in gebruik geweest. De belangrijkste redenen om tot nieuwbouw te besluiten waren: betere beveiliging nieuwe software met betere moderne...

Nieuwe WebSite PKN Capelle

Na jaren van trouwe dienst is de website van de protestantste gemeente te Capelle geheel vernieuwd. Naast de meest actuele functionaliteit is nu nog meer informatie vinden. Ook de aangesloten PKN Wijkgemeenten zijn er vertegenwoordigd. Het nieuwe adres is:...