Actie Solidariteitskas 2022

Zondag 26 juni start de actie Solidariteitskas. De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten in het land elkaar helpen en ondersteunen. Als plaatselijke gemeente vragen wij een bijdrage van € 10 voor elk belijdend- en meerderjarig dooplid. Daarvan...

Uitnodiging voor al onze senioren (2)

Noteer vast vrijdagmiddag 23 september in uw agenda. Dan hopen we samen een bijzondere (muzikale) start van het seizoen met onze ouderen te vieren! Wordt vervolgd! Op vrijdagmiddag 1 juli was er een feestelijke ontmoeting op het Kerkplein van de Dorpskerk. Onder het...

40e (!) Capelse Dorpskerk Bazaar!

De bazaar vindt plaats op zaterdag 17 september a.s., op vrijdag 16 september start de opbouw. De voorbereidingen van de bazaar zijn al in volle gang! Vrijwilligers gezocht!Uiteraard kunnen we er geen succesvolle bazaar van maken zonder uw hulp! Wij hopen dat u wilt...

Vacatures Follow Me – kom proeven!

We hebben het catecheseseizoen 2021-2022 geëvalueerd. Ondanks het feit dat we aantal keren moesten overslaan vanwege de corona-maatregelen zien we goed op afgelopen seizoen terug. Zo’n twintig jongeren van 12-18 jaar kwamen regelmatig bijeen op een donderdagavond van...

Verzoek vanuit de keuken van De Vijverhof

Het team van ‘Maaltijden in de Wijk’, beter bekend als Tafeltje Dekje, is dringend op zoek naar vrijwilligers. Deze maaltijden zijn bestemd voor ouderen en hulpbehoevenden. Door de grote vraag naar deze maaltijden komt er een tekort aan rijders. Het rondbrengen...

Update financiële situatie

Na afloop van de ochtenddienst op 27 maart hebben de kerkrentmeesters een korte update gegeven over onze financiële situatie. De financiële situatie is reden tot zorg, maar niet hopeloos. Wanneer we gezamenlijk de schouders eronder zetten is het mogelijk om...

Taizévieringen – aangepaste data

MIS DIT ECHT NIET, als u van zingen houdt, afgewisseld met momenten van bezinning en gebed. Als u het belangrijk vindt om verloren dierbaren te blijven gedenken en niet alleen op de Laatste Dag van het Kerkelijk jaar of Allerzielen, dan is een Taizéviering wat voor u....

Jeugddienst 20 maart

Zondag 20 maart gaan we onze jeugddienst voor het eerst in een nieuw jasje steken. We beginnen niet om 10:00 of 19:00, maar om 13.00!! We gaan het met elkaar hebben over de rode lijn in de bijbel. Namelijk Gods plan. We gaan niet stilzitten en luisteren, maar met...

Interkerkelijke koffie-ochtenden

Interkerkelijke koffieochtenden rond het geopende Woord van God. Iedereen is van harte welkom. Het thema: Geloof, Hoop en Liefde. Op dinsdag 19 april spreekt Elma van Willigen over de Liefde. Plaats: Dorpskerk, Kerklaan 2, Capelle aan den IJssel. Tijd: 9:30 uur, vanaf...

Open Kerk

Op woensdagmiddag is de kerk open van 13-14 uur. Ds. Nees Cluistra hoopt steeds zelf aanwezig te zijn. Op zaterdag gaat het om 14-15 uur. Tijdens deze middagen kan ieder die dat wil even in de kerk zijn. Voor stilte of een gesprek of ook om een lichtje te ontsteken....

Kerkbalans 2022: Samen voor de kerk van morgen

UPDATE 10 FEBRUARI 2022 Tot nu toe is er €108.680 toegezegd voor de Actie Kerkbalans. De doelstelling is € 116.000, dus nog ruim € 7.000 te gaan. Voor het al toegzegde bedrag zijn wij u enorm dankbaar! Echter mede in het kader van Corona hebben we de afgelopen jaren...

Eet- / huiskringen

We hebben het allemaal gemerkt. Het kerkelijk leven is in de afgelopen twee jaar door corona fors door elkaar geschud. Het met velen bij elkaar komen is (weer) vrijwel onmogelijk of wordt in ieder geval sterk belemmerd. Een versplintering van het gemeente leven is...

Een nieuwe WebSite voor de Dorpskerk

Vanaf 15 september 2018 is de geheel nieuwe website officieel online. De oude website en infrastructuur is tenminste vanaf 2009 in gebruik geweest. De belangrijkste redenen om tot nieuwbouw te besluiten waren: betere beveiliging nieuwe software met betere moderne...

Nieuwe WebSite PKN Capelle

Na jaren van trouwe dienst is de website van de protestantste gemeente te Capelle geheel vernieuwd. Naast de meest actuele functionaliteit is nu nog meer informatie vinden. Ook de aangesloten PKN Wijkgemeenten zijn er vertegenwoordigd. Het nieuwe adres is:...