Meeleven

December is een maand waarin tegenstellingen extra gevoeld worden. Om er een paar te noemen: 

Gebedskring 8 januari

Dit keer niet op de eerste dinsdag (dat zou nieuwjaarsdag zijn) maar deze maand op 8 januari is er weer de gebedskring van 19-20 uur in het dorpshuis. Ook als jij of u gewoon een keertje wil aanschuiven, welkom. (Email: [email protected])

Kerstviering gemeenteleden 65+

Op dinsdagmiddag 11 december vierden we het kerstfeest voor ouderen. Hierna kunt u het voorgaande artikel lezen en vindt u ook een aantal sfeer foto’s van deze mooie avond. Komt u volgende keer ook/weer?

Lichtdragers

In november begint het al, dan poetsen we met elkaar de kroonluchters en maken de kerk ‘schoon’ . Aan het woord zijn twee oud kosters van de Dorpskerk, de monumentale kerk aan de dijk van Capelle aan den IJssel. Een kerk waar al eeuwenlang het kerstfeest gevierd...

Een goed gesprek: Wie doet er met ons mee?

Ondanks al onze inzet lukt het seniorenouderling Ineke en mij niet, om alle senioren in onze wijk (in en rond de Vijverhof) met regelmaat te bezoeken. Daarom zou het prettig zijn enkele mensen in ons team erbij te hebben. Vind je het fijn om ouderen te bezoeken,...

Adventsproject Kindernevendienst

Dit jaar lezen we in de kindernevendienst de bijbelgedeelten uit het Lucas-evangelie die voorafgaan aan de geboorte van Gods Zoon. We concentreren ons op vijf personen: Zacharias, Maria, Elisabeth, Johannes en Jezus. Elk paneel, wat voorin de kerk staat, laat in de...

Ontmoeting 19-29 jarigen

Op 22 november waren we met een groep ‘twintigers’ bijeen. We spraken over de relevatie van het geloof en hoorden van elkaar welke plek de Dorpskerkgemeenschap daarin heeft. Ook interesse??

Daken opnieuw gedekt !

Het zal u niet ontgaan zijn: regelmatig hadden we grote plassen water in het kerkelijk centrum. Op maandag 19 november om 06.45 uur stond de firma DO Dak & Zinkwerken voor de deur om de daken van het kerkelijk centrum te vervangen.

Actie4Kids: Actie Schoenendoos groot succes!

Actie4Kids, beter bekend als Actie Schoenendoos is weer een groot succes geworden! De afgelopen weken werden vele pakketjes ingeleverd met schriften, pennen, tandenborstels, knuffels, speelgoed en nog veel meer spulletjes.

Najaarsactie: Een goed gesprek

We zijn het seizoen 2018-2019 begonnen met het thema ‘een goed gesprek’. In onze gemeente willen we elkaar stimuleren tot een goed gesprek. Een gesprek met God, met jezelf, met je naasten of met iemand die je nog niet kende, maar die op je pad komt. Een gesprek kan...

Advent periode 2018

Na de eeuwigheidszondag op 25 november volgt een nieuw kerkelijk jaar beginnend met de periode van Advent. We gaan dan dus alweer op weg naar Kerst. Het gaat snel, zeggen we dan haast als een cliché. Gelukkig dat er iedere week een zondag is om zo ook de loop van de...

Nieuwsbrief Gerrit en José ZA

Het is alweer een aantal maanden geleden sinds onze vorige nieuwsbrief is verschenen waarin José over haar werk heeft verteld. Deze nieuwsbrief richt zich met name op het werk dat ik (Gerrit) mag doen in Zuid-Afrika.

Kerstpakkettenactie 2018

De stichting Capelse Kerken in Actie zal ook dit jaar weer een kerstpakketten actie organiseren, gezamenlijk met de serviceclubs uit het bedrijfsleven. De actie is erop gericht die mensen in de feestelijke decembermaand, door middel van het pakket, een steuntje in de rug te geven.

Adventsconcert

Op DV zaterdag 1 december is er in de Dorpskerk van Capelle een adventsconcert. Cees van der Slik, Eerste organist van de Dorpskerk, bespeelt het fraaie historische Van Dam orgel.
Verder zal ook het kamerkoor ‘Pro Musica’ uit Ouderkerk medewerking verlenen.

Poetsdag: Een Happening!

Op vrijdag 9 november werd er weer gepoetst in de Dorpskerk. 
Niet iedereen weet wat er jaarlijks zoal moet gebeuren, daarom een overzichtje:

Hey! Heb je even?

Dit najaar staat de EO stil bij 400 jaar Statenbijbel in Nederland. Het boekje Hey Bijbel geeft een korte toegankelijke introductie op het ‘grote boek’. Bestel nu voor jezelf of om weg te geven.

Laatste zondag kerkelijk jaar : Gedenken

Op zondag 25 november gedenken wij gemeenteleden die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. De namen worden genoemd en voor iedere naam wordt er door de kinderen een lichtje ontstoken. We mogen immers weten dat Jezus Christus het Licht der wereld is. Hij...

Nieuwe Samenleesbijbel Junior

Voor ouders met jonge kinderen is de nieuwe Samenleesbijbel Junior, een bijbel om samen met kinderen van 5-7 jaar in te lezen. Deze kinderbijbel met 30 bijbelverhalen is een initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.

Betalingen: Nieuw Bankrekening nummer!

Per 1 november 2018 worden de bankrekeningnummers van de betaalrekening van onze gemeente gewijzigd.

Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:

Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente?

Dorpskerk Bazaar 2019: Opslagloods spullen

De voorbereidingen voor de bazaar 2019 zijn alweer gestart. Deze vindt plaats op:

13 april 2019

Houdt u de datum vrij? We hopen weer te kunnen rekenen op uw hulp én komst!
We zoeken nog een opslagloods!

Spraakwater Magazine: De Vijverhof en de Dorpskerk

In 1958 komen afgevaardigden van de Hervormde Kerk in Capelle aan den IJssel bijeen om te praten over een ‘bejaardencentrum’. De ‘Hervormde Stichting Bejaardenzorg’ wordt opgericht en in 1963 opent De Vijverhof de deuren.

Actie4Kids

Actie4Kids gaat weer van start. U kunt uw schoenendozen, giften en spulletjes voor in de dozen vandaag, op 28 oktober en op 4 november inleveren bij de ingang van de kerk.

Kroonluchters Poetsen!

Wat gaat de tijd toch snel! Op 9 november a.s. om 09.00 uur gaan we de kroonluchters in de kerk alweer poetsen. Graag ook dit jaar een verzoek om hulp. U kunt zich bij mij opgeven. Mondeling mag maar ook telefonisch kan 010-4502816 of 06-24219185. Uiteraard zorgen we...

Tsjerkind – Oktober reis

Maandag 8 oktober vertrokken Daan en Hannie Plandsoen en Aat en Mieke van Leeuwen met een transport naar Wit-Rusland. Inmiddels zijn ze na zo’n 10 dagen weer teruggekeerd van een succesvolle reis.

Bekijk hier de dagelijkse videoverslagen!

Gift Diaconie ramp Sulawesi

Het College van Diakenen heeft besloten een gift van €  1.500,00 te bestemmen voor de ramp die Sulawesi (Indonesië) trof. Tevens zal de geplande Rampenfonds collecte op 21 oktober, waar alle Capelse kerken aan deelnemen, bestemd zijn voor Sulawesi.

Startweekend Jeugd evenement

In de middag bij prachtig weer een BBQ met de jeugd en de leiding bij één van de gemeenteleden gehouden.

Heerlijk weer, prachtige locatie en in zo een ruime tuin met 40 man was het goed toeven.

Geweldig startweekend ’18-’19

Op 15 en 16 september was het startweekend voor kerkelijk seizoen 2018-2019 in Dorpskerk. Op 16 september na de kerkdienst een High Tea in het Kerkelijk centrum. Tevens werd de nieuwe WebSite van de Dorpskerk gepresenteerd.

Herfst onderhoud

Op 14 en 15 september heeft de firma Terlouw Aannemingsbedrijf uit Capelle a/d IJssel de straat voor onze kerk opgehoogd. Een specialistisch klusje. Heel veel komt dit werk niet meer voor.

Amazing Grace in de 2e kamer

Het christelijke lied ‘Amazing Grace’ werd gezongen door een jongerenkoor, op initiatief van de SGP. Hun muzikale actie werd beloond met groot applaus. Bron: EO/NL Zingt

Bevestiging ouderling

Zondagmorgen 7 oktober werd de heer Leen de Wit, (Kerklaan 12) bevestigd in het ambt van ouderling. Met hem hopen we op een gezegende dienst en we wensen hem veel kracht en zegen in zijn werk binnen de gemeente. Namens de Kerkenraad

Uitstapje HVD kamelenmelkerij

Zaterdag 15 september 2018 heeft de HVD, zoals elk jaar, vanwege opening winterwerk weer een uitstapje georganiseerd voor de ouderen. Dit jaar zijn we naar Berlikum in Brabant geweest naar een kamelenmelkerij. We konden een aantal bijzondere foto’s maken. Een...

Een nieuwe WebSite voor de Dorpskerk

Vanaf 15 september 2018 is de geheel nieuwe website officieel online. De oude website en infrastructuur is tenminste vanaf 2009 in gebruik geweest. De belangrijkste redenen om tot nieuwbouw te besluiten waren: betere beveiliging nieuwe software met betere moderne...

Catechese / Follow Me

“Elkaar helpen te leren vertrouwen op God en Jezus te volgen in de praktijk van het dagelijkse leven. “

Dat is kort gezegd het doel van de catechese / Follow Me avonden die in de Dorpskerk worden gehouden. We willen in de kerk de jongeren Gods liefde laten zien en Zijn woorden leren lezen.

Belijdeniscatechese

In ons leven maken we heel wat keuzen ‘voor het leven’, keuzen met verstrekkende gevolgen. Denk maar aan studie of werkkring, vrienden of vriendinnen, noem maar op. Belijdenis doen is ook zo’n keus. Jezus vroeg zijn leerlingen: ‘Wie ben ik voor jullie?’ We worden...

Open Monumentendag 8 september

Op zaterdag 8 september 2018 vindt opnieuw de jaarlijkse Monumentendag plaats. De Dorpskerk is ook dit jaar weer voor het publiek geopend. Er zal allerlei informatie over ons Rijksmonument worden gegeven en het monumentale Van Dam-orgel zal worden bespeeld. De toren...

10 jarig jubileum Dorpsmaaltijd

Op 6 juli hebben wij, gasten, vrijwilligers en “oud-vrijwilligers” gevierd dat de Dorpsmaaltijd alweer 10 jaar bestaat. Deze keer mochten we genieten, dankzij een bijdrage van de diaconie, van een heerlijk buffet verzorgd door een cateraar uit de regio.

Gebedskring

Een tijdje geleden raakten wij, Ellen van der Keur en Bertha Cluistra, met elkaar in gesprek over de betekenis en de plaats van het gebed in de gemeente. We willen het idee aan u voorleggen om een gebedsgroep te starten of misschien zelfs meerdere groepjes te vormen...

Kom bij de Bolder

Ongeveer eens in de 4 weken een gezellige avond op een zaterdag (soms vrijdag) avond van 19.30 tot 21.00 uur in het Dorpshuis bij de kerk, voor iedereen in groep 8 en ouder. Na iedere zomer gaat de Bolder weer van start. Inmiddels hebben we een leuke groep jongens en...

Nieuwe WebSite PKN Capelle

Na jaren van trouwe dienst is de website van de protestantste gemeente te Capelle geheel vernieuwd. Naast de meest actuele functionaliteit is nu nog meer informatie vinden. Ook de aangesloten PKN Wijkgemeenten zijn er vertegenwoordigd. Het nieuwe adres is:...

Oproep van de Hoeksteen

De Protestantse Wijkgemeente De Hoeksteen te Capelle aan den IJssel bestaat dit jaar 50 jaar. In dit jubileumjaar 2018 vinden er diverse feestelijke gebeurtenissen plaats waaronder een Feestelijke kerkdienst (thema: wat zal de wereld mooi zijn op die dag) samen met...

Van de Kerkenraad

Het is alweer enige tijd geleden dat de bevestigings/afscheidsdienst van ambtsdragers heeft plaatsgevonden.
Er is een nieuwe taakverdeling en deze ziet er als volgt uit:

Stichting Tsjerkind

Verslag april 2018 reis Wit Rusland We mogen terug zien op een goede en gezegende reis. De douane faciliteiten duurden deze reis slecht 6 uur. Onze contacten in Dvorets zijn deze reis verder uitgebreid door nieuwe contacten. met o.a. Ziekenhuis Djatlova (deze vragen 2...

Opknappen gebouwen

Van de Kerkrentmeesters Na de goedkeuring door het Centraal College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad van de PgC wordt momenteel hard gewerkt aan het opknappen van de gebouwen. Hieronder een aantal foto’s van de vorderingen. Alle foto’s van de...

Project Dorpskerk 2025

Het is wat stil geweest rond het project, maar we hebben zeker niet stil gezeten! Na het afscheid van onze consulent ds. Gerben van Maanen is de projectgroep voortgegaan. Met een groot aantal gemeenteleden is in de diverse werkgroepen nagedacht over concrete acties op...

Bijbels Dagboek 2018

5 Redenen om hét gezinsboek van 2018 te kopen. 1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt 2 overdenkingen: één voor jongeren -of om als gezin samen- te lezen; één voor persoonlijke bezinning. 2. Naast predikanten en jongerenwerkers, schrijven ook veel...