Mededelingen

 

Laatste berichtgeving PKN m.b.t. het Coronavirus

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.

Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd anderhalve meter afstand.

Zie HIER de PKN website met richtlijnen   –   Zie HIER de website Rijksoverheid

Van de Diaconie en de Kerkrentmeesters

Omdat er nu geen kerkdiensten zijn, kunnen er geen giften binnen komen via de collectes. Van gemeenteleden krijgen we de vraag op welke manier zij aan de collectes kunnen blijven bijdragen. Wij begrijpen goed dat u op dit moment financieel getroffen kan zijn door de coronacrisis en niet aan een collecte kan geven.

Mocht u in de gelegenheid zijn en willen blijven bijdragen aan de collecten dan kan dat door geld over te maken naar : Rekeningnummer NL73 RABO 0373 7173 34 t.n.v. PGC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk.
Wilt u hierbij aangeven:  hoeveel voor de diaconie en – hoeveel voor de kerk bestemd is?

Diaconie en kerkrentmeesters

Wij luiden de klokken…

Als teken van hoop voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.

Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen

En wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaars voor het raam zetten, als teken van verbondenheid en solidariteit met elkaar.

Verlenging

Uit het hele land zijn positieve reacties ontvangen van deelnemers en ‘luisteraars’. Sinds maandagavond is van verschillende kanten het verzoek gekomen of de actie verlengd wordt. We hebben met veel groepen gesproken en hebben het volgende besloten: we verlengen de actie ‘klokken van hoop en troost’ tot eind april.

  • woensdag 8 april 2020;
  • woensdag 15 april 2020;
  • woensdag 22 april 2020;
  • woensdag 29 april 2020.

Radio Capelle reportage over het luiden van de kerkklokken voor hoop in de coronacrisis door de Dorpskerk.

Zie HIER de video van Radio Capelle 

Zie HIER webpagina van Radio Capelle over de Dorpskerk.

Zie hier het foto album met dank aan Joshua Versijde – Radio Capelle

Abonneren Dorpskerk Nieuws

De laatste tijd verschijnt het kerkblad KerkNieuws om de drie of vier weken en kan daarom niet altijd actuele informatie bevatten. Vandaar dat er voorlopig wekelijks een Dorpskerk Nieuwsbrief verschijnt. Deze wordt uitgereikt voorafgaande aan de kerkdiensten maar ook per mail verzonden aan de abonnees van de nieuwsbrief. We hopen dat velen zich abonneren! Dat bespaart papier en bovendien kunt u / kun jij op zaterdag de nieuwsbrief al lezen.

U kunt zich via de Dorpskerk Website abonneren op de e-mail versie van het Dorpskerk Nieuws: klik HIER.

WAARSCHUWING: We stellen vast dat bij enkele ontvangers de e-mail Nieuwsbrief niet geaccepteerd wordt, omdat deze als “ongewenste mail” ofwel “Spam” beoordeeld wordt door sommige providers of e-mailprogramma’s.
OPLOSSING: 1) Neem de volgende adressen op in uw e-mail adresboek:
[email protected] en [email protected]
2) Ga binnen uw e-mail programma naar de aparte mailbox “Ongewenste mail” of  “Spam”. Als u de email Dorpskerk Nieuws daar aantreft, markeer deze dan als
niet-ongewenst. We rekenen erop dat u de volgende nieuwsbrief daarna normaal in uw inbox vindt.

Namens de werkgroep communicatie,
Nees Cluistra, Gerrit Stubbe, Willeke v/d Eijk, Marianne Hagers, Bert Plomp

Pinksterkamp 2020 afgezegd

Helaas moeten ook wij door het coronavirus en de genomen maatregelen t/m 1 juni ons jaarlijkse Pinksterkamp naar kampeerboederij “de Houtkamp” afzeggen.

Vol enthousiasme begonnen wij aan de voorbereidingen en de kinderen meldde zich aan. Maar helaas voor het eerst in al die jaren moeten we een jaartje overslaan. Een kussengevecht op anderhalve meter afstand is tenslotte ook niet leuk, en tja de dropping is soms ook wel eng en kruipen we dicht naar elkaar.  Kortom, geen pinksterkamp dit jaar! Hopelijk blijven we allen gezond en volgend jaar maken we er gewoon weer een groot feest van!

Veel liefs de leiding van het pinksterkamp, Maikel, Femke, Lia, René, Lianne, Martin, Wiljan & Christa

Capelse Dorpskerk Bazaar verplaatst naar september!

Begrijpelijkerwijs heeft ook de bazaarcommissie moeten besluiten om de Capelse Dorpskerk Bazaar op 4 april 2020 af te gelasten. Natuurlijk vinden we dat erg jammer, maar de gezondheid van medewerkers en bezoekers is belangrijker. Gelukkig kunnen we u wel al melden dat we een nieuwe datum hebben gevonden. Zet deze datum alvast in uw agenda!

 

Op 19 september 2020 hopen we u te ontmoeten rondom de Dorpskerk voor de 40e editie van de Capelse Dorpskerk Bazaar. Houd de berichten op Facebook in de gaten en natuurlijk via de website van de Dorpskerk.

Ook inleveren spullen is in de komende maanden niet meer mogelijk. U bent van harte welkom om op 5 en 12 september weer uw materiaal in te leveren.

Meer actuele info zie HIER de Facebookpagina Dorpskerkbazaar en HIER de themapagina op de website.

40 dagentijd kalender 2020

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. De veertigdagentijdkalender 2020 daagt u uit tot...

Lees meer

Voor MEER NIEUWS:  klik HIER en voor alle nieuws en eerdere berichten: ga naar Menu Berichten op de Homepage
of gebruik de Artikelen Archief functie op de Homepage.