Mededelingen

 

Geef aan de Solidariteitskas !

Op 16 juni start de geldwervingsactie voor de Solidariteitskas. Deze kas voorziet in kosten voor onvoorziene uitgaven en bijzonder pastoraat.

Steunfonds & Kansenfonds

Kerken uit het hele land dragen bij aan dit fonds, met een bedrag per belijdend gemeentelid per jaar. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan.

Steunfonds
Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas.

Kansenfonds
Daarnaast is de Solidariteitskas er ook voor gemeenten die vernieuwende ideeën hebben. Die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan.

“En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere,
want dat zijn offers waarin God behagen schept.”
Hebreeën 13:16

Nieuw: Abonneren Dorpskerk Nieuws (e-brief)

Onlangs hebben de ingeschreven abonnees weer een e-mail nieuwsbrief van de Dorpskerk ontvangen (Dorpskerk Nieuws). Velen hebben zich de afgelopen jaren hiervoor ingeschreven.

De Dorpskerk geeft een beperkt aantal edities van Dorpskerk Nieuws uit, met name rond evenementen en in geval van bijzondere mededelingen.

Nieuw: U kunt u vanaf vandaag online in- en uitschrijven voor Dorpskerk Nieuws.

Het online inschrijfformulier bevindt zich rechts in het Hoofdmenu: of klik HIER. Op- en aanmerkingen zijn welkom bij Websitebeheer!

Weer een Nacht zonder Dak!

Van 6 op 7 juli staat er Nacht  Zonder Dak gepland voor de jeugd (12+) .
Kom 1 nacht slapen in een kartonnen doos, naast de kerk, om geld in te zamelen voor jongeren die leven in armoede. Jongeren die voornamelijk op straat moeten leven.

De opbrengst gaat voor 100% naar stichting Tear, die samen met de lokale kerken, allerlei jongerenprojecten hebben in diverse landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Ben je 12 jaar of ouder?  Opgeven voor Nacht Zonder Dak kan bij:

Marleen van de Graaf
Email: [email protected]
Of stuur een app naar: 06-27102438

Opgeven via de site van Nacht Zonder Dak kan ook.

Wilt u ons sponsoren?

Dat kan via:

  • De sponsorlijst van één van de deelnemers
  • De doos bij de ingang van de kerk op 23, 30 juni en 7 juli
  • Overmaken op: Girorekeningnummer NL71 INGB 0004 0535 36 t.n.v. Wijkjeugdcommissie Dorpskerk o.v.v. Nacht Zonder Dak

Open Kerk

Ook dit jaar is de kerk weer regelmatig ‘open’ op zaterdagmiddag. Er zijn al enkele middagen achter de rug. Je ziet dan zomaar voorbijgangers even binnenwandelen. Soms omdat ze geïnteresseerd zijn in het gebouw als Rijksmonument, soms ook omdat ze vroeger wel eens eerder in de Dorpskerk kwamen. Dat kan mooie ontmoetingen geven!

Tijdens de openstelling is er een presentatie te zien over de geschiedenis van de Dorpskerk, die teruggaat tot het jaar 1593. Kom gerust eens langs! Neem geïnteresseerden mee! Of overweeg om als gastheer/vrouw mee te werken? Welkom!! Ook op de website staan de komende data wanneer de Dorpskerk open staat.

Het betreft voorlopig: 22 juni, 29 juni, 6 juli (tevens Torenhofmarkt) en 13 juli.

Ds. Nees Cluistra

Berichtje over Gerrit en José Heino

Binnenkort zullen José en Gerrit Heino aanwezig zijn in de ochtenddienst in de Dorpskerk. Zij zijn uitgezonden vanuit de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk te Capelle aan den IJssel. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de GZB.

Gerrit is in Zuid-Afrika in dienst van het Mukhanyo Theological College en José werkt er als arts. Zij zullen op 30 juni 2019 een korte presentatie geven van hun werk in Zuid-Afrika en er is gelegenheid om elkaar kort te ontmoeten. Er is na de dienst ook gelegenheid om presentjes en aan te schaffen die zij meebrengen.

Jeugddienst zondagavond 30 juni

Op zondagavond 30 juni is al weer de laatste jeugddienst van dit seizoen. Voorganger is ds. N. van Voornveld uit Capelle aan den IJssel. De dienst begint om 19.00. Het thema is “Maskers af”.

Bij dit thema gaat het om over wie we echt zijn en hoe we ons vaak voor doen. Maskers lijken ons te beschermen tegen onze kwetsbaarheid. Je open op stellen kan soms moeilijk zijn. We weten dat God door onze maskers heen kijkt .

Ook weten we dat ieder mens meerdere rollen speelt: vriend, vriendin, kind, ouder, werknemer, sporter. Daar is niets mis mee, mits je maar wel jezelf bent. Een rol spelen is dus zeker iets anders dan “een masker op hebben”. Achter een masker verberg je jezelf. “Die rol” ben je echt!

Ds. Van Voornveld start onze overweging vanuit de bekende Psalm 139 (“Heer die mij ziet zoals ik ben…..”) en we zullen eindigen bij Pinksteren: de uitstorting van de Heilige Geest. De muzikale medewerking wordt verzorgd door onze eigen jongerenbands.

Na afloop van de dienst is er koffie en limonade in het kerkelijk centrum. Wij hopen op weer een fijne dienst.

De Jeugddienstcommissie.

Catechese ‘Follow Me’ : Nieuwe medewerkers nodig

We zijn dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Zie het als een voorrecht! Gezellig mee-eten, luisteren naar de presentatie en daarna tussen 19.30 en 20 uur een klein groepje jongeren wat beter leren kennen en aan de hand van het geleverde materiaal samen aan de slag gaan. Kortom: Heb je hart voor jongeren? Meld je aan!! Praat anders eens met Jan of Ellen waarom ze er zo lang van genoten hebben.

Lees meer

Viering Heilig Avondmaal 23 juni

Op zondag 23 juni vieren we het Avondmaal. We lezen zowel in de morgen- als avonddienst uit Efeze 3:14-21. Daar bidt Paulus dat Christus door het geloof in ons hart woont en we door de Geest gesterkt worden! Ook legt Paulus hier de nadruk op het ‘samen’. Samen de liefde van Christus in zijn hoogte en diepte, lengte en breedte leren kennen.

Lees meer

Voor MEER NIEUWS:  klik HIER en voor alle nieuws en eerdere berichten: ga naar Menu Berichten op de Homepage
of gebruik de Artikelen Archief functie op de Homepage.