Mededelingen

 

Gebedskring 8 januari

Dit keer niet op de eerste dinsdag (dat zou nieuwjaarsdag zijn) maar deze maand op 8 januari is er weer de gebedskring van 19-20 uur in het dorpshuis. Ook als jij of u gewoon een keertje wil aanschuiven, welkom. (Email: dorpskerkgebed@gmail.com)

Bericht van de kindernevendienst

Zondag 23 december verzorgt de kindernevendienst tijdens de avonddienst weer een voorstelling in het teken van kerst.

Om 19.00 uur begint de dienst. Iedereen is welkom en achteraf is er voor iedereen warme chocolademelk en wat lekkers. Komt dus allen en nodig kinderen, kleinkinderen, vriendjes en vriendinnetjes uit!

Een goed gesprek: Wie doet er met ons mee?

Ondanks al onze inzet lukt het seniorenouderling Ineke en mij niet, om alle senioren in onze wijk (in en rond de Vijverhof) met regelmaat te bezoeken. Daarom zou het prettig zijn enkele mensen in ons team erbij te hebben.

Vind je het fijn om ouderen te bezoeken, en een goed gesprek te voeren? Vind je het mooi om hierin verder toegerust te worden en houd je van gezellig en zinvol samenwerken? Wil je eerst nadere informatie? Bel me of spreek me gerust de komende tijd even aan:

Annemiek Bomhof-Vrij, ouderenpastor, Tel: 0180 31 04 49.

We verwelkomen je heel graag in ons wijkteam! Alvast gezegende Kerstdagen en een Liefdevol nieuwjaar,
Annemiek Bomhof- Vrij

DRINGENDE OPROEP !

Wie voelt zich geroepen om ons Catechese Team te komen versterken?
Eén keer per 2 weken op donderdagavond van 18 tot 20 uur, inclusief een heerlijke maaltijd !

Kijk eens om je heen, praat er over met je buurvrouw / buurman.  Wie zou dit willen / kunnen doen ?

Info en opgave bij het huidige team:

Ds. Nees Cluistra, Anneke van den Bol, Marjolein Dijkstra, Jan Euwema, Ellen van Ouwerkerk, Astrid Plomp