Mededelingen

 

Stichting Tsjerkind – NOODOPROEP

Na onze afgelopen reis naar de Oekraïne van oktober 2019, hebben wij geen opslagruimte meer voor onze goederen.
Daarom plaatsen wij deze Noodoproep:

Kunt u ons helpen aan opslagruimte? Ongeveer 40 m2 ?

Met een stuk grond waar wij twee containers op kunnen zetten zijn we ook geholpen. Graag in de omgeving van Capelle aan den IJssel.

Meer informatie over de Stichting Tsjerkind vindt u op de Website van de stichting !

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Tsjerkind Dorpskerk
Email: [email protected]

Datumwijziging ! Sunday Little Hour in de Dorpskerk..

Het evenement “Sunday Little Hour” zal niet op 2 februari , maar op zondag 1 maart 12:00 uur plaatsvinden!!

Het nieuwe jaar starten we met iets nieuws! Zondag 1 maart is de eerste Sunday Little Hour in de Dorpskerk.

Je vraagt je vast af, wat is een Sunday Little Hour? Dit is een uur speciaal voor jou als jongere of jongvolwassene. Een korte dienst met een leuke spreker, die met een actueel onderwerp aan de slag gaat. Natuurlijk mag je ook je vrienden meenemen.

Zet 1 maart (het begint om 12:00 uur) alvast in je agenda en meer informatie volgt!

Van de kerkrentmeesters

Klaar voor Kerkbalans 2020?

De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Met het thema ‘Geef voor je kerk!’ werken we volop aan de campagne voor 2020. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Half januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Van de ouderenpastor

Dorpsmaaltijd(en)

Groep 1 wordt van harte uitgenodigd voor de maaltijd op 10 januari van het nieuwe jaar. Groep 2 is op 7 februari van harte welkom. U wordt als gebruikelijk van tevoren gebeld door uw contactpersoon. Thema is deze maanden: Zuid Afrika. We mogen samen horen van Gerrit en Jose Heino die daar werkzaam zijn en proeven van de Zuid Afrikaanse cultuur. Fijn elkaar te gaan ontmoeten!

Bedankt!

Het seniorenkerstfeest ligt weer achter ons. Wat hebben velen mogen genieten van het samenzijn, het mooie programma en de heerlijke maaltijd. Wat is er veel werk verzet om dit allemaal mogelijk te maken. De HVD en alle medewerkers, namens ons allen: hartelijk dank voor al jullie werk en goede zorgen.

Kringen

Gesprekkring De Merel, is op de laatste maandagmiddag van de maand om 15.45 uur in de recreatiezaal van de Merel, deze keer op 30 december. De Seniorenbijbelstudiekring hoopt elkaar als kring op DV 15 januari 2020 weer te ontmoeten.

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof-Vrij

Nieuw – Dorpskerk Nieuws!

De laatste tijd verschijnt het kerkblad KerkNieuws om de drie of vier weken en kan daarom niet altijd actuele informatie bevatten. Vandaar dat er op 8 december en op 22 december een Dorpskerk Nieuwsbrief verschijnt. Deze wordt uitgereikt voorafgaande aan de kerkdiensten maar ook per mail verzonden aan de abonnees van de nieuwsbrief. We hopen dat velen zich abonneren! Dat bespaart papier en bovendien kunt u / kun jij op zaterdag de nieuwsbrief al lezen.

U kunt zich via de Dorpskerk Website abonneren: klik HIER.

(Ter info: We hebben tot dusver ca. 200 abonnees)

Namens de werkgroep communicatie,
Gerrit Stubbe, Willeke v/d Eijk, Marianne Hagers, Bert Plomp

Dorpskerk 2025

In het plan Dorpskerk 2025 heeft de werkgroep Kerkdienst & Liturgie een aantal actiepunten bedacht die met ingang van 2020 uitgevoerd gaan worden: 1)Tijdens de ochtenddienst is er een zogenoemd ‘gemeentemoment’ waarin u als gemeentelid iets kunt delen. Er zijn al...

Lees meer

Voor MEER NIEUWS:  klik HIER en voor alle nieuws en eerdere berichten: ga naar Menu Berichten op de Homepage
of gebruik de Artikelen Archief functie op de Homepage.