Mededelingen

 

Jeugddienst zondagmorgen 17 november

De eerste jeugddienst van dit seizoen had als thema ‘Durf te vragen’. In de volgende jeugddienst op 17 november gaan we in dezelfde lijn verder met het thema ‘Durf te twijfelen’. Durf heeft met moed te maken en dit hele seizoen willen we daar verschillende aspecten van belichten.

Op 17 november staat de twijfel centraal. Wat is twijfel? Is dit iets anders dan bijvoorbeeld niet kunnen kiezen? Twijfel jij wel eens? Is twijfel goed? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Ook in  de bijbel wordt er  flink wat getwijfeld! Ds. Nees Cluistra duikt met ons in deze dienst in de levens van verschillende bijbelse twijfelaars. De  muzikale medewerking wordt  verzorgd door de Dorpskerkband. Na afloop van de dienst is er koffie en limonade in het kerkelijk centrum. Wij hopen op weer een fijne dienst.

De Jeugddienstcommissie.

Bericht voor de ouderen!!!

Donderdag 12 december a.s. organiseren wij weer het kerstfeest voor de ouderen. In kerknieuws nr. 18 kunt u alle informatie vinden om u voor de kerstviering aan te melden. Misschien handig om de datum al in uw agenda te schrijven.
Bestuur HVD

Bericht van de Diaconie

Het College van Diakenen kan u meedelen dat vanuit het Rampenfonds een bedrag van € 1.500,00 is overgemaakt naar de Rode Kruisvestiging op Ambon.
Gezien recente aardbevingen veel menselijk leed hebben veroorzaakt en is er veel materiële schade ontstaan.

Uit de Kerkenraad

Per 1 januari a.s. treden er weer enkele kerkenraadsleden af. Dit betekent dat er mét de bestaande vacatures het aantal lege plekken groter wordt.
Gemeente zijn we samen, daarom doet de kerkenraad een dringende oproep om na te denken over een taak in de kerkenraad of het pastorale team.
Het werk in de kerkenraad kost vrije tijd, maar geeft ook veel voldoening.
Laten we met elkaar de gemeente dragen en bidden voor nieuwe kerkenraadsleden.

Stichting Tsjerkind weer naar Belarus

Alle voorbereidingen voor weer een transport met hulpgoederen naar Belarus zijn gereed en hopen maandag 7 oktober een transport naar Wit-Rusland te kunnen gaan maken en hopen dan op vrijdag 18 oktober weer terug te komen.

Wij kunnen er niet om heen om de armste die onze steun hard nodig hebben bij te staan met goederen en voedselpakketten.

We zijn heel dankbaar voor al de goederen en financiële bijdragen die u ons telkens weer aanbiedt. Met de reis gaan mee Koos Bouman en Pim Visser, Daan en Hannie Plandsoen. We gaan deze keer weer met twee Volkswagens- Crafters met aanhangwagens

Hartelijk dank voor al uw steun in goederen en financiën. Zonder dit zou het ons niet lukken.

Wij vragen u ons deze reis te willen steunen in uw gebed.

Met vriendelijke groet
Stichting Tsjerkind

Uitnodiging Jeugd/Jongeren

Graag nodigen wij jou uit om ook in het nieuwe seizoen mee te doen aan de activiteiten binnen de Dorpskerk. Voor Iedereen is er wel wat, van kindernevendienst tot follow me/eethuiscatechese, Bolder of de Soos!!!

Kijk maar eens op de kalender (link) om om te zien  op welke dagen er voor jouw leeftijd iets wordt georganiseerd. Ook de bijzondere diensten, zoals het kinderkerstfeest, jeugd- en jongerendiensten en de Taizévieringen staan erop. En natuurlijk niet te vergeten de Pinksterkampen.

Er zal in de loop van het jaar vast nog wel het een en ander bij komen en dan kun je dat op deze Dorpskerkkalender erbij zetten.

Hartelijk welkom namens het jeugdkernteam en alle jeugdvrijwilligers van de Dorpskerk.

Vacatures

In de junivergadering van de kerkenraad hebben we gesproken over het feit dat een aantal kerkenraadsleden in januari 2020 a.s. gaan stoppen met hun werk omdat ze dan niet meer herkiesbaar zijn. Vele jaren hebben ze zich al op deze manier ingezet en geroepen geweten om...

Lees meer

Voor MEER NIEUWS:  klik HIER en voor alle nieuws en eerdere berichten: ga naar Menu Berichten op de Homepage
of gebruik de Artikelen Archief functie op de Homepage.