Mededelingen

 

Laatste berichtgeving PKN en Dorpskerk over het Coronavirus

Update PKN 14-05-2020: Gemeentezang wordt vooralsnog afgeraden, omdat het een bron van besmetting lijkt te zijn, wanneer de kerkdeuren vanaf 1 juni open gaan voor dertig kerkgangers.
Zie HIER het protocol van de PKN. Zie HIER de PKN website met richtlijnen.
Rijksoverheid: Zie HIER de website Rijksoverheid.
Update Dorpskerk 03-07-2020:
Zie HIER de laatste informatie over de aanpak van van de Dorpskerk conform de actuele richtlijnen RIVM.

De lege stoel…. iets voor jou?

Deze week vierden we als Follow Me-team de afronding van dit seizoen en keken vooruit naar een volgend traject.

Tevens namen afscheid van ons teamlid Astrid Plomp. Zij heeft zich ongeveer 10 jaar ingezet voor de catechese. Heel veel dank! Door haar werden we uitgenodigd voor een heerlijk diner. Zoals je op de foto ziet was er één stoel leeg. Dat was symbolisch en bedoeld als vraag aan jou. We zijn nl. dringend op zoek naar iemand die mee wil doen als teamlid. Dat betekent 11 keer in de periode van oktober-maart op donderdag van 18-20 uur aanwezig zijn – inclusief een maaltijd. En ook nog eens leren met en van elkaar en zeker ook van onze prachtjongeren.

Voor vragen of info, neem gerust contact op.

Durf te zingen! Jeugddienst 21 juni – terugblik

Wat hebben we genoten van de prachtige visuele liederen. Natuurlijk had het nog fijner geweest om uit volle borst met de band mee te zingen, maar het was een genot om deze keer te kunnen kijken naar wat een lied met ons doet. Alle kunstenaars en schrijvers bedankt. De te raden liederen waren:

1. De kracht van Uw liefde (Ellen van Ouwerkerk)
2. De Heer is mijn herder (of Jezus is de goede herder)(René van Kralingen)
3. Feest in de huizen (Anne-Marie Legerstee)
4. Liefde, blijdschap, vrede (Helga Euwema)

 

Klik HIER om een presentatie te bekijken van alle schilderijen!

Het kunstwerk “10.000 redenen tot dankbaarheid” blijft nog even te bewonderen. Blijf vooral zingen, want we gaan ‘zoomen’ met elkaar. Wordt vervolgd.

Jeugddienstcommissie

Dorpskerk Bazaar 2020 – mededeling

Met pijn in ons hart hebben we besloten, dat de Dorpskerk Bazaar, door de Covid ’19 crisis, in 2020 niet door kan gaan. Er is teveel onzekerheid om het evenement ‘verantwoord’ te kunnen organiseren. Voor de kerk is dit een behoorlijke financiële aderlating.

Om de pijn enigszins te verzachten, hebben we besloten de loterij wel door te laten gaan. De trekking van de loterij gaat, zoals in de vergunning is vastgelegd, plaatsvinden op 19 september.

U kunt de kerk steunen, door zoveel mogelijk loten te (ver)kopen. Heeft u al (verkochte) loten thuis, dan kunt u deze elke woensdag tussen 13.00 uur en 14.30 uur inleveren in het kerkelijk centrum. Tevens is er dan de mogelijkheid om loten voor uzelf en/of boekjes voor de verkoop halen.

Wanneer u liever op een andere dag de loten komt brengen/halen, dan kunt u contact opnemen met Marcel Terlouw. Hij is te bereiken op 06-24219185. Vanaf 13 juli zal Ria de Wit de rol van Marcel overnemen; u kunt dan het moment afstemmen door te bellen met 010-4508521. We rekenen op uw begrip en steun.

Namens de de Bazaar Commissie, Gerrit van Oosten

Van de Diaconie

Heeft hulp nodig heeft bij het boodschappen doen of dergelijke zaken, of kent u iemand die deze hulp nodig heeft? Neem dan contact op met de Diaconie en wij proberen u daarmee te helpen. Telefoonnummers van de diakenen:

Albert Verhagen 06-22747012,
Peter Klop 06-51549930 en
Cora Heine 010-4422386.

Van de Diaconie en de Kerkrentmeesters

Omdat er nu geen kerkdiensten zijn, kunnen er geen giften binnen komen via de collectes. Van gemeenteleden krijgen we de vraag op welke manier zij aan de collectes kunnen blijven bijdragen. Wij begrijpen goed dat u op dit moment financieel getroffen kan zijn door de coronacrisis en niet aan een collecte kan geven.

Mocht u in de gelegenheid zijn en willen blijven bijdragen aan de collecten dan kan dat door geld over te maken naar :
Rekeningnummer NL73 RABO 0373 7173 34 t.n.v. PGC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk.
Wilt u hierbij a.u.b. aangeven:  Welk bedrag voor de diaconie  – en –  Welk bedrag voor de kerk bestemd is?

Diaconie en kerkrentmeesters

Bent u een Facebook gebruiker?

En bent u ingeschreven als lid van de Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk?

Vraag dan het lidmaatschap aan van de Facebook Groep: Gemeenteleden van de Dorpskerk, en u ontvangt steeds de laatste relevante informatie. Tevens kunt u mee discussiëren over gemeentelijke onderwerpen enz.

Ga naar: https://www.facebook.com/wijkgemeentedorpskerk/

Of vraag aan een Groepslid om u voor te dragen!

Abonneren Dorpskerk Nieuws

De laatste tijd verschijnt het kerkblad KerkNieuws om de drie of vier weken en kan daarom niet altijd actuele informatie bevatten. Vandaar dat er voorlopig wekelijks een Dorpskerk Nieuwsbrief verschijnt. Deze wordt uitgereikt voorafgaande aan de kerkdiensten maar ook per mail verzonden aan de abonnees van de nieuwsbrief. We hopen dat velen zich abonneren! Dat bespaart papier en bovendien kunt u / kun jij op zaterdag de nieuwsbrief al lezen.

U kunt zich via de Dorpskerk Website abonneren op de e-mail versie van het Dorpskerk Nieuws: klik HIER.

WAARSCHUWING: We stellen vast dat bij enkele ontvangers de e-mail Nieuwsbrief niet geaccepteerd wordt, omdat deze als “ongewenste mail” ofwel “Spam” beoordeeld wordt door sommige providers of e-mailprogramma’s.
OPLOSSING: 1) Neem de volgende adressen op in uw e-mail adresboek:
[email protected] en [email protected]
2) Ga binnen uw e-mail programma naar de aparte mailbox “Ongewenste mail” of  “Spam”. Als u de email Dorpskerk Nieuws daar aantreft, markeer deze dan als
niet-ongewenst. We rekenen erop dat u de volgende nieuwsbrief daarna normaal in uw inbox vindt.

Namens de werkgroep communicatie,
Nees Cluistra, Gerrit Stubbe, Willeke v/d Eijk, Marianne Hagers, Bert Plomp

Houd moed, heb lief (5)

Ver weg en toch dichtbij We leven in bijzondere tijden. Zeker nu er een virus wereldwijd rondwaart. De hele samenleving staat op z’n kop. En toch: er gaat ook veel gewoon door. Zo zetten veel mensen  hun werk thuis voort. Nooit gedacht dat het mogelijk is om zoveel...

Lees meer

Even contact en bemoediging zoeken

Hebt u behoefte om even iemand te spreken, belt u dan gerust. Dat kan met mij op telnr. 0180-310449.U kunt ook aangeven als u het prettig vindt dat u af en toe gebeld wordt.

Hartelijke groet, Annemiek Bomhof- Vrij, Ouderenpastor

Lees meer

Voor MEER NIEUWS:  klik HIER en voor alle nieuws en eerdere berichten: ga naar Menu Berichten op de Homepage
of gebruik de Artikelen Archief functie op de Homepage.