Mededelingen

 

Taizéviering op zondag 11 juli in de Pauluskerk, Capelle aan den IJssel, aanvang 19.00 uur.

Eenieder is van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de Taizéviering in de Pauluskerk op zondag 11 juli, aanvang 19.00 uur. Aanmelden van tevoren is niet vereist. Het thema van deze dienst is ‘Gods Trouw’. Mis het niet!

Er is ruimte voor meditatie, een kaarsje aansteken ter nagedachtenis en het luisteren naar live muziek van twee zangeressen die onder begeleiding van gitaar en piano, de Taizéliederen van de liturgie ten gehore zullen brengen.

Coördinator Taizéviering Capelle aan den IJssel

Online Taizéviering

Online Taizéviering op 16 mei in de Oosterkerk, Capelle aan den IJssel, aanvang 19.00 uur.

Een ieder is van harte uitgenodigd tot het (online) bijwonen van de Taizéviering in de Oosterkerk op zondag 16 mei, 19.00 uur. Het thema van deze dienst is ‘Altijd Nabij’. Er is ruimte voor meditatie en u de kunt de Taizéliederen thuis meezingen met zowel online zang als instrumentale livemuziek. De teksten verschijnen in beeld.

Viert U van harte mee via deze link https://deoosterkerk.nl/home/praktisch/kerktv

Capels Taizé Overleg
Volgende Taizéviering is op 11 juli 2021 in de Pauluskerk.

We hebben (jo)uw hulp nodig

Sinds eind februari is Nederland net als de rest van de wereld in de greep van het Covid-19 virus. Het virus heeft ook grote impact op onze kerkgemeenschap. Gelukkig kunnen we weer, met de nodige aanpassingen, samenkomen in onze Dorpskerk. In de eerste maanden zonder de kerkdienst misten we sterk de onderlinge contacten en het samen geloven en belijden. 

Naast het gemis aan elkaar wordt onze gemeente door corona ook financieel hard geraakt. Het zal geen verrassing zijn dat de inkomsten dit jaar sterk achterblijven bij de ramingen en de begroting. Immers we hebben dit jaar geen bazaar, minder inkomsten uit de collecten en sterk teruggelopen inkomsten uit verhuur en evenementen. 

Onze geliefde Dorpskerk bevindt zich financieel in een zeer lastige tijd.

Als we geen actie ondernemen zullen we het jaar 2020 afsluiten met een verwacht tekort van ruim € 25.000. We hebben de hulp nodig van alle leden die onze kerk en gemeente een warm hart toedragen om dit tekort te voorkomen en daarom zijn wij zo vrij twee concrete voorstellen voor te leggen. 

1. Een extra gift om het gat in de begroting samen te dichten

Als we gezamenlijk onze schouders er onder zetten en tweehonderd gemeenteleden een extra bijdrage van € 125,- doen dan hebben we dit financiële tekort volledig opgevangen! We realiseren ons dat niet iedereen in staat is een bedrag van deze hoogte te schenken en daarom vragen we naar eigen inzicht en financiële draagkracht een extra gift te geven.

Met elkaar kunnen we het tekort van € 25.000 oplossen

U kunt uw extra gift overmaken op NL73 RABO 0373 7173 34 t.n.v. PGC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk of door direct te klikken op deze link: https://site.skgcollect.nl/394/pagina/4930/algemene-gift.html

2. Meer geven aan de collectes via nieuwe technologie    

Begin oktober zullen we starten met de collecte-app, “Appostel”. Met deze app kunt u sneller en eenvoudiger collectebonnen bestellen, giften en collectegeld overmaken. De app zullen wij binnenkort presenteren.  Ook de Aktie Kerkbalans kan middels deze app worden geregeld. Vanzelfsprekend zullen we de traditionele collectemethoden niet overboord gooien. Hoewel alles ieder jaar duurder wordt zien we dat uit gewoonte, jarenlang dezelfde giften/bedragen in de collectezak worden gestopt. Wellicht is het nu een goed idee om na te denken of we onze giften kunnen aanpassen.

We danken (jo)u voor de giften en we zien er naar uit elkaar in de Dorpskerk te ontmoeten.

Namens de werkgroep Financiën
Martin v.d. Watering, Ed Harms, Leen de Wit,
Jan Jacob Plomp, Michael Wiskie, Albert Verhagen
Ruben de Wit,  John Hagers, Bert Plomp

Stort (jo)uw gift  op NL73 RABO 0373 7173 34 ten name van PGC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk.
of klik op https://site.skgcollect.nl/394/pagina/4930/algemene-gift.html

Humanitaire reis Wit-Rusland verplaatst

Humanitaire reis Wit-Rusland verplaatst

Als Stichting willen we u allereerst heel hartelijk danken dat u ondanks dat wij in april de humanitaire reis naar Wit-Rusland hebben moeten annuleren, u ons niet heeft vergeten en uw donaties voor een groot deel gewoon zijn doorgegaan. Opnieuw hebben we moeten besluiten dat we ook in oktober nog niet naar Wit-Rusland kunnen vanwege het coronavirus. Ook de politieke onrust vanwege de verkiezingen hebben daaraan meegeholpen.

Uit goede bronnen hebben wij vernomen dat de nood in Wit-Rusland hoog is en dat het coronavirus daar nog steeds erg actief is onder de mensen. We hebben in de afgelopen periode per Skype of WhatsApp wel contact gehad met de kerk in Volkovysk en dr. Regina in Dvorets. Zo kunnen zij ondanks alles toch zomerkampen houden in augustus. Eén week voor jongeren en één week voor gehandicapten.

Voor de goede orde delen we u ook mede dat de gestorte bedragen voor de sponsorkinderen in de voorjaarsreis zullen worden uitgegeven.

In het ziekenhuis in Djatlovo (waar Regina arts is geweest) was er vraag naar mondkapjes en schorten voor verplegend personeel. Via de zoon van Regina die naar zijn moeder ging de eerste week van augustus hebben we dit financieel kunnen uitvoeren en er zorg voor kunnen dragen dat zij deze kunnen aanschaffen. Zij zijn ons heel erg dankbaar voor deze hulp.

Voorlopig kunnen wij nog steeds de opslagruimte bij de heer Slob in Rotterdam gebruiken. We zijn daar dan ook erg blij mee. We ontvangen nog regelmatig goederen.
Het plan is om nu het transport te verplaatsen naar april 2021.

Met vriendelijke groet,
sec. D.A. Plandsoen
plandsoenda@gmail.com

Zondag 19 juli – Muzikale bijdrage kerkdienst

Zoals aangekondigd tijdens de jeugddienst op 21 juni, kunnen we aanstaande zondag 19 juli gaan kijken en luisteren naar een muzikale bijdrage van heel wat gemeenteleden.

Er zijn solo zangers, duo’s en zelfs trio’s, mannen, vrouwen en kinderen. Daarnaast zijn er diverse – waaronder een aantal nieuwe – instrumentalisten. Prachtig om naar te kijken en luisteren en ondertussen proberen te achterhalen of je iedereen herkent.

Mocht je nou enthousiast worden, geef je dan op bij Nanda Prins (nanda.prins@gmail.com) voor de volgende ronde. Wij schromen overigens niet om mensen actief te benaderen.

Namens het organiserend comité, Nanda Prins, Tim Euwema en Helga Euwema

De lege stoel…. iets voor jou?

Deze week vierden we als Follow Me-team de afronding van dit seizoen en keken vooruit naar een volgend traject.

Tevens namen afscheid van ons teamlid Astrid Plomp. Zij heeft zich ongeveer 10 jaar ingezet voor de catechese. Heel veel dank! Door haar werden we uitgenodigd voor een heerlijk diner. Zoals je op de foto ziet was er één stoel leeg. Dat was symbolisch en bedoeld als vraag aan jou. We zijn nl. dringend op zoek naar iemand die mee wil doen als teamlid. Dat betekent 11 keer in de periode van oktober-maart op donderdag van 18-20 uur aanwezig zijn – inclusief een maaltijd. En ook nog eens leren met en van elkaar en zeker ook van onze prachtjongeren.

Voor vragen of info, neem gerust contact op.

Dorpskerk Bazaar 2020 – mededeling

Met pijn in ons hart hebben we besloten, dat de Dorpskerk Bazaar, door de Covid ’19 crisis, in 2020 niet door kan gaan. Er is teveel onzekerheid om het evenement ‘verantwoord’ te kunnen organiseren. Voor de kerk is dit een behoorlijke financiële aderlating.

Om de pijn enigszins te verzachten, hebben we besloten de loterij wel door te laten gaan. De trekking van de loterij gaat, zoals in de vergunning is vastgelegd, plaatsvinden op 19 september.

U kunt de kerk steunen, door zoveel mogelijk loten te (ver)kopen. Heeft u al (verkochte) loten thuis, dan kunt u deze elke woensdag tussen 13.00 uur en 14.30 uur inleveren in het kerkelijk centrum. Tevens is er dan de mogelijkheid om loten voor uzelf en/of boekjes voor de verkoop halen.

Wanneer u liever op een andere dag de loten komt brengen/halen, dan kunt u contact opnemen met Marcel Terlouw. Hij is te bereiken op 06-24219185. Vanaf 13 juli zal Ria de Wit de rol van Marcel overnemen; u kunt dan het moment afstemmen door te bellen met 010-4508521. We rekenen op uw begrip en steun.

Namens de de Bazaar Commissie, Gerrit van Oosten

Van de Diaconie

Heeft hulp nodig heeft bij het boodschappen doen of dergelijke zaken, of kent u iemand die deze hulp nodig heeft? Neem dan contact op met de Diaconie en wij proberen u daarmee te helpen. Telefoonnummers van de diakenen:

Albert Verhagen 06-22747012,
Peter Klop 06-51549930 en
Cora Heine 010-4422386.

Bent u een Facebook gebruiker?

En bent u ingeschreven als lid van de Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk?

Vraag dan het lidmaatschap aan van de Facebook Groep: Gemeenteleden van de Dorpskerk, en u ontvangt steeds de laatste relevante informatie. Tevens kunt u mee discussiëren over gemeentelijke onderwerpen enz.

Ga naar: https://www.facebook.com/wijkgemeentedorpskerk/

Of vraag aan een Groepslid om u voor te dragen!

Abonneren Dorpskerk Nieuws

De laatste tijd verschijnt het kerkblad KerkNieuws om de drie of vier weken en kan daarom niet altijd actuele informatie bevatten. Vandaar dat er voorlopig wekelijks een Dorpskerk Nieuwsbrief verschijnt. Deze wordt uitgereikt voorafgaande aan de kerkdiensten maar ook per mail verzonden aan de abonnees van de nieuwsbrief. We hopen dat velen zich abonneren! Dat bespaart papier en bovendien kunt u / kun jij op zaterdag de nieuwsbrief al lezen.

U kunt zich via de Dorpskerk Website abonneren op de e-mail versie van het Dorpskerk Nieuws: klik HIER.

WAARSCHUWING: We stellen vast dat bij enkele ontvangers de e-mail Nieuwsbrief niet geaccepteerd wordt, omdat deze als “ongewenste mail” ofwel “Spam” beoordeeld wordt door sommige providers of e-mailprogramma’s.
OPLOSSING: 1) Neem de volgende adressen op in uw e-mail adresboek:
dorpskerknieuws@dorpskerkcapelle.nl en dorpskerknieuws@gmail.com
2) Ga binnen uw e-mail programma naar de aparte mailbox “Ongewenste mail” of  “Spam”. Als u de email Dorpskerk Nieuws daar aantreft, markeer deze dan als
niet-ongewenst. We rekenen erop dat u de volgende nieuwsbrief daarna normaal in uw inbox vindt.

Namens de werkgroep communicatie,
Nees Cluistra, Willeke v/d Eijk, Marianne Hagers, Bert Plomp

Houd moed, heb lief (5)

Ver weg en toch dichtbij We leven in bijzondere tijden. Zeker nu er een virus wereldwijd rondwaart. De hele samenleving staat op z’n kop. En toch: er gaat ook veel gewoon door. Zo zetten veel mensen  hun werk thuis voort. Nooit gedacht dat het mogelijk is om zoveel...

Lees meer

Even contact en bemoediging zoeken

Hebt u behoefte om even iemand te spreken, belt u dan gerust. Dat kan met mij op telnr. 0180-310449.U kunt ook aangeven als u het prettig vindt dat u af en toe gebeld wordt.

Hartelijke groet, Annemiek Bomhof- Vrij, Ouderenpastor

Lees meer