Najaarsactie 2021

Bouwen aan de toekomst: helpt u mee?

 

Op de startzondag spraken we over de toekomst. Als we om ons heen kijken, dan is er reden tot zorg. Als we de Bijbel lezen en ons laten raken door Gods woord, dan is er hoop. We kunnen de toekomst met vertrouwen tegemoet zien omdat God zelf ons tegemoet komt. We zijn niet overgeleverd aan onszelf. We mogen uitzien naar wat God ons geeft, naar wat God ons te doen geeft. We mogen bouwen aan de toekomst door te bidden en door het goede te doen.

Ook dit jaar kon vanwege Corona de Dorpskerk bazaar niet doorgaan, waardoor we de begrote inkomsten (€15.000) missen. Ook de verhuur heeft op een heel laag pitje gestaan. Dit zorgt ervoor dat we veel inkomsten missen.  Gelukkig kunnen we nu ook in onze dorpskerk weer verder bouwen. En is er weer ruimte om elkaar te ontmoeten. We ontdekken de waarde van die ontmoetingen nu allerlei activiteiten weer starten.

We zijn dankbaar dat dit mogelijk is. Allereerst en vooral dankzij de zorg van God zelf. Verder dankzij bijdragen van ons als gemeenteleden. Bijdragen in de vorm van aandacht en tijd. En financiële bijdragen. Want er is ook geld nodig om te blijven bouwen. Wij rekenen op uw steun.

U kunt uw gift overmaken op

NL73 RABO 0373 7173 34 t.n.v. PGC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk

Of doneer heel eenvoudig via de app Appostel.

Tot slot, in deze bijzondere tijd mogen wij ons gesteund weten door het geloof en mogen we elkaar de zegen toewensen. We hopen elkaar als gemeente weer in de Dorpskerk te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

 

De wijkkerkrentmeesters

Ed Harms
Renske Verweij – Van Nieuwenhuyse
Martin van de Watering