Organigrammen

De wijkgemeente Dorpskerk wordt georganiseerd vanuit een kerkenraad die leiding geeft aan de gemeente en een team Pastorale medewerkers. Daarnaast zijn diverse commissies en groepen actief binnen de gemeente. Deze zijn opgenomen onder het menu Activiteiten.

Organigrammen

Er zijn 2 overzichten (organigram) van de samenhang van de activiteiten. In het Algemeen organigram is te vinden welke commissies er zijn en onder welk deel van de kerkenraad (Pastoraat, Kerkrentmeesters, Diakenen) deze vallen. Het Jeugd organigram is verder onderverdeeld.

Klik HIER voor de ORGANIGRAMMEN