Voortgang Missie & Visie 2023-2027

30 juni 2023 | Nieuws

Graag houden we u op de hoogte van de verdere invulling van de missie en visie voor de periode t/m 2027. De groep gemeenteleden, aanwezig bij de eerste bijeenkomst, is de afgelopen weken aan de slag gegaan om een en ander concreter te maken.
 
De afgelopen weken is elk team aan de slag gegaan om vervolgstappen te zetten en hebben we in een derde gezamenlijk overleg dinsdagavond 20 juni de ideeën gedeeld.

Voorlopig zullen we op deze manier blijven werken, zodat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn, waar we tegenaan lopen en ook om elkaar te enthousiasmeren. We streven ernaar om vanaf de start van het nieuwe winterseizoen per team minimaal één concrete stap te zetten en de missie zo beetje bij beetje verder in te vullen. We merken dat het werkt om op deze manier ideeën en inzichten te delen en vast te stellen dat we op de goede weg zijn.

Vanuit Team Viering start op 9 juli weer een zomerproject aan de hand van het mooie lied ‘zolang er mensen zijn op aarde’ van de onlangs overleden Huub Oosterhuis (Iied 981). Het drieluik wordt daar op aangepast en staat de hele zomer vóór in de kerk. Aan de hand van dit lied houdt Ds. Cluistra gedurende drie zondagen hier een prekenserie over.

Team Ontmoeting organiseert– zoals eerder aangegeven – een gezamenlijke maaltijd in of bij het Kerkelijk Centrum op woensdagavond 5 juli. Aanmelden is nog mogelijk tot uiterlijk a.s. zondag 1 juli.

De komende maanden werken de teams een aantal ideeën concreet uit en ontmoeten elkaar weer op 12 september.

Wil je meedoen/meedenken, heb je ideeën/suggesties, van harte welkom en geef het aan bij Helga Euwema, René van Kralingen, Ellen van Ouwerkerk of Bert Plomp.

De Missie & Visie 2023-2027 vindt u op deze pagina.