Wie, Wat? Waar! Wie is Jezus?

11 maart 2023 | Nieuws, Samen Dorpskerk

Wie zeggen de mensen dat Jezus is? Er worden allerlei namen genoemd, Elia, Johannes de Doper, maar het is allemaal niet juist. De discipel, die Jezus later zal verloochenen, weet het wel: Jezus is de Messias, de Zoon van de levende God. De vierde vis wordt geplaatst: Zoon.

Jezus zegt dat Hij het brood is dat leven geeft. Wie bij Hem komt heeft geen honger meer en wie in Hem gelooft heeft geen dorst meer. Wat betekent dat? Zondag 19 maart wordt de derde vis geplaatst: Gods. Deze zondag is er een muzikale bijdrage van het kwartet. Zij brengen twee liederen van Sela ten gehore.

Jezus wordt uitgenodigd voor een maaltijd bij één van de Farizeeën. Deze Farizeeër heeft vrij weinig moeite  gedaan om Jezus welkom te heten, geen water om Zijn voeten te wassen, geen begroeting met een kus, geen olie voor Zijn hoofd. Toch durft deze ongastvrije man Jezus te bekritiseren omdat Hij een vrouw haar zonden vergeeft die dit alles wel deed en zelfs meer dan dat. Wie is Hij dat hij de zonden van mensen vergeeft? De tweede vis wordt geplaatst: Christus. Zondag 12 maart is er een extra muzikale bijdrage van de muziekgroep. Om thuis ook het kinderlied nog te oefenen, nogmaals de link: https://www.dorpskerkcapelle.nl/samendorpskerk/.


In de 40-dagen tijd worden er iedere zondag verhalen uit de bijbel verteld over steeds weer andere kanten van Jezus. Verhalen die de mensen soms in verwarring brengen. Hoe kan deze man sterker zijn dan de wind en het water? Daar gaat het zondag 5 maart over. De storm op het meer. Iedere zondag zingen we het bijbehorende projectlied. Zie hiervoor de liturgie op de homepage onder “Komende diensten”.