Laatste berichtgeving PKN en Dorpskerk over het Coronavirus

Update PKN 07-05-2020: Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot en met 31 mei 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Vanaf 1 juni kunt u kerkdiensten gaan houden waar maximaal 30 mensen bij aanwezig zijn. De overheid geeft aan dat...

Jeugddienst zondagmorgen  21 juni 2020, aanvang 10.00 uur

Dit seizoen staan de jeugddiensten in het teken van durven. We hadden al de thema’s ‘Durf te vragen’, ‘Durf te twijfelen’, ‘Durf te kiezen’ en ‘Durf te leven’. Natuurlijk kregen wij als jeugddienstcommissie ook te maken met de gevolgen van Corona en moesten we deze...

Van de Diaconie

Mocht u, of kent u iemand, die hulp nodig heeft bij het boodschappen doen en of andere zaken neem contact op met de Diaconie en wij proberen u daarmee te helpen. Telefoonnummers van de diakenen: Albert Verhagen 06-22747012, Peter Klop 06-51549930 en Cora Heine...

Van de Diaconie en de Kerkrentmeesters

Omdat er nu geen kerkdiensten zijn, kunnen er geen giften binnen komen via de collectes. Van gemeenteleden krijgen we de vraag op welke manier zij aan de collectes kunnen blijven bijdragen. Wij begrijpen goed dat u op dit moment financieel getroffen kan zijn door de...

Bent u een Facebook gebruiker?

En bent u ingeschreven als lid van de Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk? Vraag dan het lidmaatschap aan van de Facebook Groep: Gemeenteleden van de Dorpskerk, en u ontvangt steeds de laatste relevante informatie. Tevens kunt u mee discussiëren over gemeentelijke...

Abonneren Dorpskerk Nieuws

De laatste tijd verschijnt het kerkblad KerkNieuws om de drie of vier weken en kan daarom niet altijd actuele informatie bevatten. Vandaar dat er voorlopig wekelijks een Dorpskerk Nieuwsbrief verschijnt. Deze wordt uitgereikt voorafgaande aan de kerkdiensten maar ook...