Van de kerkrentmeesters

Klaar voor Kerkbalans 2020? De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Met het thema ‘Geef voor je kerk!’ werken we volop aan de campagne voor 2020. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar...

Sunday Little Hour in de Dorpskerk..

Zondag 2 februari 2020 om 12:00 uur : Sunday Little Hour.  Het nieuwe jaar starten we met iets nieuws! Zondag 2 februari is de eerste Sunday Little Hour in de Dorpskerk. Je vraagt je vast af, wat is een Sunday Little Hour? Dit is een uur speciaal voor jou als jongere...

Kerstnachtdienst 2019

  Hierbij informatie over de Kerstnachtdienst 2019 op dinsdag 24 december 22:00 uur en de ontvangst buiten v.a. 21:15 uur. Klik op de afbeelding om de flyer te zien en eventueel te downloaden.

Van de Kerkrentmeesters : Najaarsactie

Op dit moment loopt de Najaarsactie. Tot en met november is er € 3.105 opgehaald. Dit is net wat minder dan vorig jaar. Helpt u mee om in december de totale opbrengst van vorig jaar (€ 5.600) te overtreffen? Kerkrentmeesters Dorpskerk

Van de Kerkenraad: Benoeming aanvaard

We zijn dankbaar te kunnen melden dat Cora Heine, Sint Laurensbaai 49, haar verkiezing tot diaken heeft aanvaard. De bevestiging zal in februari plaatsvinden. We bidden haar Gods zegen toe.

Nieuw – Dorpskerk Nieuws!

De laatste tijd verschijnt het kerkblad KerkNieuws om de drie of vier weken en kan daarom niet altijd actuele informatie bevatten. Vandaar dat er op 8 december en op 22 december een Dorpskerk Nieuwsbrief verschijnt. Deze wordt uitgereikt voorafgaande aan de...

Koffiedrinken 1e Kerstdag

Het is inmiddels een mooie traditie geworden: met elkaar koffiedrinken na de dienst op 1e Kerstdag. Uiteraard met allerlei lekkernijen. Iedereen is van harte welkom! We zoeken weer bakkers of kopers die ons kunnen voorzien van lekkernijen. Wilt u iets bijdragen? Dan...

Nog een NOOD oproep Tsjerkind

Beste mensen, Ook dit jaar verkopen wij weer oliebollen t.b.v. stichting Tsjerkind. Er is een noodoproep bij ons gekomen vanuit Wit-Rusland dat er grote behoefte is aan een invalide bus. Het geld wat we ophalen met de oliebollen willen wij als een bijdrage hiervoor...

Stichting Tsjerkind -NOODOPROEP

Na onze komende reis in oktober hebben wij geen opslagruimte meer voor onze goederen. Kunt u ons helpen aan opslagruimte? Ongeveer 40 m2. Met een stuk grond waar wij twee containers op kunnen zetten zijn we ook geholpen. Graag in de omgeving van Capelle aan den...

Uit de Kerkenraad

Per 1 januari a.s. zijn de volgende ambtsdragers aftredend en herkiesbaar: Ouderling Plonie van der Maarel- Heijkoop Jeugdouderling Rob den Uijl Ouderling-kerkrentmeester Martin van de Watering Diaken Peter Klop De volgende ambtsdragers zijn aftredend en niet...

Kerstpakkettenactie Diaconaal Platform Capelle 2019

Voor het rondbrengen van de Kerstpakketten doen wij graag weer een beroep op uw medewerking. Het inpakken en ronddelen van de pakketten zal dit jaar plaatsvinden op: woensdag 11 december en donderdag 12 december 2019. U kunt zich opgeven als inpakker of ...

Spullen inleveren voor Dorpskerk bazaar 2020      

De 40e dorpskerkbazaar  zal plaatsvinden op 4 april 2020. Om deze dag tot een succes te maken hebben we hulp nodig van zoveel mogelijk gemeenteleden. Heeft u spullen, die er uiteraard nog netjes uitzien, dan kunnen we die goed gebruiken voor de Bazaar. Tweedehands...

Voor gemeenteleden van 65 jaar en ouder

Donderdagmiddag 12 december a.s. hopen wij weer met de ouderen het kerstfeest te vieren. De deuren van de kerk zijn vanaf 14.00 uur open en we beginnen de kerstviering om 14.30 uur. Wij nodigen u van harte uit om dit feest met elkaar te vieren en zullen dat zoals...

Bericht van de Diaconie en het Jeugdkernteam

Beste gemeenteleden, In Capelle aan den IJssel hebben meer dan 150 gezinnen, na aftrek van hun vaste lasten, minder dan 180 euro per maand over om rond te komen. Deze mensen zijn afhankelijk van een aanvullend voedselpakket van de Voedselbank. De Oosterkerk,...

Mededeling Avonddiensten Dorpskerk

Al geruime tijd zijn er binnen de kerkenraad zorgen over de opkomst tijdens de avonddiensten. Om dit beter te kunnen duiden en te delen met de gemeente is hiervoor in het voorjaar een enquête uitgezet. De uitkomsten van deze enquête zijn toegelicht op de...