Laatste berichtgeving PKN m.b.t. het Coronavirus

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt. Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om...

Van de Diaconie en de Kerkrentmeesters

Omdat er nu geen kerkdiensten zijn, kunnen er geen giften binnen komen via de collectes. Van gemeenteleden krijgen we de vraag op welke manier zij aan de collectes kunnen blijven bijdragen. Wij begrijpen goed dat u op dit moment financieel getroffen kan zijn door de...

Wij luiden de klokken…

Als teken van hoop voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten. Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen En wie...

Abonneren Dorpskerk Nieuws

De laatste tijd verschijnt het kerkblad KerkNieuws om de drie of vier weken en kan daarom niet altijd actuele informatie bevatten. Vandaar dat er voorlopig wekelijks een Dorpskerk Nieuwsbrief verschijnt. Deze wordt uitgereikt voorafgaande aan de kerkdiensten maar ook...

Pinksterkamp 2020 afgezegd

Helaas moeten ook wij door het coronavirus en de genomen maatregelen t/m 1 juni ons jaarlijkse Pinksterkamp naar kampeerboederij “de Houtkamp” afzeggen. Vol enthousiasme begonnen wij aan de voorbereidingen en de kinderen meldde zich aan. Maar helaas voor...

Capelse Dorpskerk Bazaar verplaatst naar september!

Begrijpelijkerwijs heeft ook de bazaarcommissie moeten besluiten om de Capelse Dorpskerk Bazaar op 4 april 2020 af te gelasten. Natuurlijk vinden we dat erg jammer, maar de gezondheid van medewerkers en bezoekers is belangrijker. Gelukkig kunnen we u wel al melden dat...