Vertrouwenspersonen

24 november 2023 | Geen categorie

De kerk een veilige plek voor iedereen!?

De kerk behoort een veilige plek te zijn. Toch is die veiligheid niet vanzelfsprekend. In de kerk kán er sprake zijn van ongewenst gedrag, in de vorm van: machtsmisbruik, seksueel misbruik (ook in pastorale relaties), fysieke mishandeling, pesten, intimidatie, geestelijke mishandeling, discriminatie, enz. 

Daarom heeft de kerkenraad van onze wijkgemeente twee interne vertrouwenspersonen aangesteld, Bert en Ineke Mos. Er is bewust gekozen voor twee gemeenteleden die geen lid zijn van de kerkenraad. De vertrouwenspersonen zijn gemeenteleden met een onafhankelijke, neutrale positie die het vertrouwen genieten van de kerkenraad.

De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en geven informatie over de stappen die gezet kunnen worden. Ook bieden zij begeleiding aan de hulpvrager als dat nodig is. De vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht en hechten grote waarde aan het waarborgen daarvan. Dit geldt ook naar de kerkenraad. 

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon die contact heeft opgenomen mogen de vertrouwenspersonen niets met de toevertrouwde informatie doen. Een uitzondering hierop is als de vertrouwenspersonen er zeker van zijn dat geheimhouding voor betrokkene(n) of derden aanwijsbare en ernstige schade of gevaar oplevert. Dit kan bij het doorbreken van de geheimhouding worden voorkomen of beperkt. In de omstandigheden dat geheimhouding wordt doorbroken zal dit altijd eerst met de persoon in kwestie worden besproken. Hij of zij zal hierover worden geïnformeerd, wie degene is die erover wordt geïnformeerd en waarom dit gebeurt.

De vertrouwenspersonen in onze wijkgemeente hebben hier beiden een training voor gevolgd. Als u of jij behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek met één van beide afzonderlijk of gewenst met beiden dan kunt u daarvoor met Bert of Ineke contact opnemen. Zij zijn te bereiken op 06 48577359 of 010 4504696 of via mail berteninekemos@gmail.com

De Dorpskerk geeft invulling aan dit beleid omtrent vertrouwenspersonen in samenwerking met de anderen wijkgemeenten van de Protestanse Gemeente Capelle (PGC) en in lijn met de PKN (https://protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente/ ). Vanuit de samenwerking binnen de PGC zijn de vertrouwenspersonen ook bereikbaar over de verschillende wijkgemeenten heen.