Formele Informatie volgt spoedig.

Hierna volgt de conceptuele verklaring van de Dorpskerk.

Privacyverklaring

De Wijkgemeente Dorpskerk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via onze Website, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk
Kerklaan 2
2903BE Capelle aan den IJssel

Scriba: Mw. A. van der Linde
e-mail: scriba@dorpskerkcapelle.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

De Dorpskerk website verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid en/of medewerker/vrijwilliger bent van de Dorpskerk, of omdat  u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • e-mailadres
  • foto/video

Bezoek website en statistieken

Wij analyseren ook welke artikelen op de website door u worden gelezen, alsmede met welke Internetbrowser en met welk apparaat type. Wij doen dit om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.  We gebruiken Google Analytics om de bezoeken te meten.

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via scriba@dorpskerkcapelle.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

De Dorpskerk website verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen, met name op basis van Gerechtvaardigd Belang:

  • Om onze leden te kunnen informeren wie voor welke taken verantwoordelijk is binnen onze gemeente.
  • Om u te kunnen informeren over gemeentelijke zaken en ontwikkelingen, nieuws, aanstellingen, enz.
  • Om verslag te kunnen doen van evenementen waarbij de leden betrokken zijn

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

De Dorpskerk website bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw  gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 4 jaar voor persoonsgegevens, met het doel om in voorkomende gevallen contact met u als leden op te nemen.

Delen van persoonsgegevens met derden.

De Dorpskerk website verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Dorpskerk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw  voorkeursinstellingen onthouden worden, bijvoorbeeld bij toekomstig bezoek. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. We plaatsen geen cookies (zoals een Facebook Pixel code) die uw surfgedrag bijhouden, b.v. om op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden.

U kunt u afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U kunt bijvoorbeeld Ghostery gebruiken daarvoor.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Dorpskerk en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen, om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie, door te laten sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: scriba@dorpskerkcapelle.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u in dat geval een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

 

Formele Informatie volgt spoedig.

Juni 2018