Ds. C. (Nees) Cluistra

Wijkpredikant

T 010 2543499
E ccluistra@gmail.com

Lid Moderamen

A. (Annemiek) Bomhof-Vrij

Ouderenpastor

T 0180 310449
E abomhofvrij@gmail.com

Wijk 6, 6b

Ouderlingen

M.J. (Martin) van de Watering

Ouderling-Kerkrentmeester

T 010 4505064
E mvdwatering1970@gmail.com

Voorzitter Kerkenraad
Lid Moderamen

A.J.C. (Adri) van der Linde - Nell

Ouderling-scriba

T 010 451 8190
scriba@dorpskerkcapelle.nl

Lid Moderamen

J.B. (Bert) Plomp

Ouderling

T 06 51333347
bert.plomp@rocateq.com

Lid Moderamen
Wijk 16, 19

B.W. (Barbera) de Reuver

J. (Jaap) van der Eijk

R. (Rob) den Uijl

Jeugdouderling (waarnemend)

T 010 4581525
E r.denuijl@kpnmail.nl

G.T. (Gerda) de Leeuw-Nell

L. (Leen) de Wit

Ouderling

T 010 4508521
E leen@poolenassurantien.nl

Wijk 1, 2

Vacant

 

Bent u beschikbaar?

Ouderling

Wijk 6 , 6b

Kerkrentmeesters

M. (Michael) Wiskie

Kerkrentmeester – niet ouderling

T
E kerkrentmeesters@dorpskerkcapelle.nl

Fondsenwerving

E.H. (Ed) Harms

Kerkrentmeester – niet ouderling

T 06 55176563
edharms1966@gmail.com

Lid CvK  PgC, Begroting en Jaarrekening
Verhuur

Diakenen

P. (Peter) Klop

Diaken
T 06 51549930
E peterklop9@gmail.com

Zendingscommissie
Collecterooster
Lid Moderamen
Kerstpakketten

K.E. (Cora) Heine

 

 

 

 

Diaken

T 010 4422386
E cora.heine@kpnmail.nl

A . (Albert) Verhagen

Diaken
T 010 4513431
albertverhagen@hotmail.com

Centrale Diaconie
Classis
Kledingacties

J.R. (Jan) Faber

Overzicht Kerkenraadsleden per commissie

Behorende bij het organigram van de Kerkenraad Hervormde wijkgemeente Dorpskerk te Capelle aan den IJssel

Wijkraad Diakenen

Contactpersonen vanuit de kerkenraad

Zendingscommissie: P. (Peter) Klop
Maaltijdproject:  Vacant
Kerstpakkettenactie: P. (Peter) Klop
Jeugddiaconaat: Vacant

Wijkraad Kerkrentmeesters

Contactpersonen vanuit de kerkenraad

Website: E.H. (Ed) Harms
Monumentendag: M.J. (Martin) van de Watering
Bazaarcommissie : M.J. (Martin) van de Watering

Consistorie

Contactpersonen vanuit de kerkenraad

Koffieochtenden: vacant
Kernteam Jeugd: O.B. (Olga) van Oosten – Verhagen
Vorming en Toerusting: ds. C. (Nees) Cluistra en A. (Annemiek) Bomhof-Vrij
Evangelisatie commissie: Vacant
WerkGroep Radio Capelle: J.T. (Jannie) Bouman – van Cappellen
Startcommissie nieuwe seizoen: R. (Rob) den Uijl en J. (Jolanda) Breedveld