Ds. C. (Nees) Cluistra

Wijkpredikant

T 010 2543499
E ccluistra@gmail.com

Lid Moderamen

A. (Annemiek) Bomhof-Vrij

Ouderenpastor

T 0180 310449
E abomhofvrij@gmail.com

Wijk 6, 6b

Ouderlingen

M.J. (Martin) van de Watering

Ouderling-Kerkrentmeester

T 010 4505064
E mvdwatering1970@gmail.com

Voorzitter Kerkenraad
Lid Moderamen

A.J.C. (Adri) van der Linde - Nell

Ouderling-scriba

T 010 451 8190
scriba@dorpskerkcapelle.nl

Lid Moderamen

J.B. (Bert) Plomp

Ouderling

T 06 51333347
bert.plomp@rocateq.com

Lid Moderamen
Wijk 16, 19

J. (Jaap) van der Eijk

G.T. (Gerda) de Leeuw-Nell

R. (Rob) den Uijl

Ouderling-kerkrentmeester

T
E r.denuijl@kpnmail.nl

 

L. (Leen) de Wit

Ouderling

T 010 4508521
E leen@poolenassurantien.nl

Wijk 1, 2

Kerkrentmeester

M. (Michael) Wiskie

Kerkrentmeester – niet ouderling

T
E kerkrentmeesters@dorpskerkcapelle.nl

Fondsenwerving

Diakenen

P. (Peter) Klop

Diaken
T 06 51549930
E peterklop9@gmail.com

Zendingscommissie
Collecterooster
Lid Moderamen
Kerstpakketten

K.E. (Cora) Heine

 

 

 

 

Diaken

T 010 4422386
E cora.heine@kpnmail.nl

J.R. (Jan) Faber

Overzicht contactpersonen commissies en activiteiten:

 

Zendingscommissie: P. (Peter) Klop, diaken

Maaltijdproject:  vacant

Kerstpakkettenactie: P. (Peter) Klop, diaken

Jeugddiaconaat: vacant

Website: E.H. (Ed) Harms

Monumentendag: M.J. (Martin) van de Watering, ouderling-kerkrentmeester

Bazaarcommissie : M.J. (Martin) van de Watering, ouderling-kerkrentmeester

Koffieochtenden: vacant

Kernteam Jeugd: O.B. (Olga) van Oosten – Verhagen

Vorming en Toerusting: ds. C. (Nees) Cluistra, predikant en A. (Annemiek) Bomhof-Vrij, ouderenpastor

Evangelisatie commissie: vacant

WerkGroep Radio Capelle: J.T. (Jannie) Bouman – van Cappellen

Startcommissie nieuwe seizoen: R. (Rob) den Uijl en J. (Jolanda) Breedveld