Kerkenraad

De Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Dorpskerk bestaat uit de volgende leden:

Laatst bijgewerkt op 5 maart 2020

Ds. C.(Nees) Cluistra

Wijkpredikant

Moderamen

Tel: 010 2543499

Email:

ccluistra@gmail.com

A. (Annemiek) Bomhof-Vrij

Ouderen Pastor

Tel: 0180 310449

Email:

abomhofvrij@gmail.com

A.J.C. (Adri) van der Linde - Nell

Scriba

Moderamen

Tel: 010 451 8190

Wijk: Nvt

Email:

scriba@dorpskerkcapelle.nl

Vacant

 

Ouderling

Tel:

Wijk 6, 6b

Email:

 

B.W. (Barbera) de Reuver

Ouderling

Tel: 06 40946888

Wijk: 5, 6a, 8, 13a

Email:

bwdereuver@hotmail.com

A. (Plonie) van der Maarel - Heijkoop

Ouderling

Tel: 0180 317557

Wijk 11, 12, 16, 19

Email:

g.vandermaarel@hetnet.nl

Ouderlingen

R. (Rob) den Uijl

Jeugdouderling

Moderamen

Tel: 010 4581525

Wijk: Nvt

Email:

r.denuijl@kpnmail.nl

J.B. (Bert) Plomp

Ouderling

Tel: 06 51333347

Wijk 16, 19

Email:

bert.plomp@rocateq.com

G.T. (Gerda) de Leeuw-Nell

Ouderling

Tel:

Wijk: 13b, 14, 17

Email:

gerdadeleeuw@outlook.com

L. (Leen) de Wit

Ouderling

Tel: 010 4508521

Wijk: 1, 2

Email:

info@leendewithypotheekadvies.nl

E.D. (Renske) Verweij - Van Nieuwenhuyse

Ouderling
Kerkrentmeester

Tel: 010 4420035

Huur Gebouwen

Email:

kerkrentmeesters@dorpskerkcapelle.nl

M.J. (Martin) v.d. Watering

Ouderling
Kerkrentmeester
Voorzitter

Moderamen

Tel: 010 4505064

Communicatie

Email:

mvdwatering1970@gmail.com

E.H. (Ed) Harms

Kerkrentmeester

– niet ouderling –

Tel: 06 55176563

CvK/Begroting

Jaarrekening

Email:

edharms1966@gmail.com

Diakenen

P. (Peter) Klop

Diaken

Tel: 06 51549930

Zendingscommissie
Collecterooster
Lid Moderamen 
Kerstpakketten

Email:

peterklop9@gmail.com

K.E. (Cora) Heine

 

 

 

Diaken

Tel: 010 4422386

 

Email:

cora.heine@kpnmail.nl

 

 

A (Albert) Verhagen

Diaken

Tel: 010 4513431

Centrale Diaconie
Classis
Kledingacties

Email:

albertverhagen@hotmail.com

Overzicht Kerkenraadsleden per commissie

Behorende bij het organigram van de Kerkenraad Hervormde wijkgemeente Dorpskerk te Capelle aan den IJssel

Bijgewerkt: augustus 2018

Wijkraad Diakenen

Commissie Contactpersoon vanuit kerkenraad

Zendingscommissie : P. (Peter) Klop
Maaltijdproject :  Vacant
Kerstpakketten actie : P (Peter) Klop
Jeugddiaconaat : Vacant

Wijkraad Kerkrentmeesters

Commissie Contactpersoon vanuit kerkenraad

Website : E.H. (Ed) Harms, kerkrentmeester (niet-ouderling)
Monumentendag : E.D. (Renske) Verweij – Van Nieuwenhuyse
Hervormde Vrouwen Dienst E.H. (Ed) Harms
Bazaarcommissie : Martin van de Watering
Koffieschenken: HVD

Consistorie

Commissie Contactpersoon vanuit kerkenraad

Koffieochtenden : vacant
Kernteam Jeugd : Mw. O.B. (Olga) van Oosten – Verhagen
Vorming en Toerusting : Ds. C. (Nees) Cluistra en mw. A. (Annemiek) Bomhof-Vrij
Evangelisatie commissie : Vacant
WerkGroep Radio Capelle : Mw. J.T. (Jannie) Bouman–van Cappellen
Startcommissie nieuwe seizoen : Dhr. R. (Rob) den Uijl; mw. J. (Jolanda) Breedveld