Kringen

Naast de kerkdiensten die op zondag gehouden worden willen we elkaar ook op andere momenten helpen om de weg in het geloof te vinden en te gaan. Geloof is wel persoonlijk maar niet iets individueels. We hebben ook verantwoordelijkheid voor en met elkaar. God geeft ons aan elkaar om zo samen te groeien in het geloof en samen te ontdekken wie Hij is en wat Hij door zijn Woord ons te zeggen heeft. Daarom worden er allerlei gesprekskringen georganiseerd. Ze vinden plaats bij iemand thuis of in het kerkelijk centrum.

In onderstaand overzicht (klik op de tabjes) stellen de verschillende kringen zich voor. Ze nodigen u en jou uit om mee te gaan doen. Welkom!

 

Doel Kring

Het christendom heeft een rijke meditatietraditie, ontstaan vanuit de vroegchristelijke kerk. Binnen de Meditatiekring zoeken ook wij naar rust en vrede! Filippenzen 4: 7 spreekt dan ook over  “De vrede die alle verstand te boven gaat”.

Activiteiten kring

We doen eerst een meditatieoefening (luisteren naar God) naar aanleiding van een Psalm of een ander Bijbelgedeelte. Daar hoort soms ook een gebed bij (spreken met God). Daarna spreken we een poosje over onze bevindingen en gaan dan verder met het bespreken van een hoofdstuk van een gekozen boek. Een boek dat we bespreken is bijvoorbeeld “In therapie bij Jezus”, van Anselm Grün. Om de beurt bereidt iemand de te bespreken vragen over een hoofdstuk voor.

Deelname kring

Op dit moment zijn er tien leden. Wanneer iemand belangstelling heeft, welkom! Neem dan contact met ons op.  Samenkomst: Om de zes weken. Tijd: van 20:00 uur tot 22:00 uur.

Contactpersoon

Nel Boerman
Email : nel.boerman@caiway.net
Jannie Bouman
Email: bouma901@planet.nl

 

 

Doel Kring

De Bijbel is de Bron waaruit we kunnen lezen en leren als christen. Deze kring is er voor iedereen die het fijn vindt om aan de hand van Bijbelgedeelten met elkaar van gedachten te wisselen, verdieping te zoeken, nieuwe inzichten bij elkaar of bij jezelf te ontdekken en de vertaalslag naar het dagelijkse leven te maken.

Activiteiten Kring

De Bijbelgedeelten die we behandelen bepalen we elke seizoen met elkaar, vaak gebruiken we een boekje met achtergrondinformatie en vragen als leidraad. Ds. Nees Cluistra leidt de avond.

Deelname Kring

Leeftijd van de deelnemers is tussen eind 20 jaar en begin 60 jaar en er is zeker plaats voor meer deelnemers.
We komen elke vierde dinsdag van de maand van 20:00 uur tot 22:00 uur bij elkaar in het Kerkelijk Centrum in de maanden september t/m juni.

Contactpersoon

Astrid Dijkshoorn
Email: dijkshoornastrid@gmail.com

Doel Kring

Huiskring Dorpskerk is een open kring, die als doel heeft:

  • Verdieping van je relatie met God
  • Onderlinge opbouw en betrokkenheid bij elkaar

Activiteiten Kring

De kring wordt elke derde dinsdag van de maand gehouden bij één van de kringleden thuis. Het onderwerp / studiemateriaal wordt in onderling overleg gekozen.

Deelname Kring

Momenteel telt de kring drtien leden: tien vrouwen en drie mannen in de leeftijd van ca. 50 – 80 jaar.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Contactpersoon

Marianne Kamphuis-Kuijvenhoven
Email: kampkuif@xs4all.nl
Tel: 010-4516755

Doel

Heeft u wel eens overwogen aan een gesprekskring deel te nemen, maar is het er nog niet van gekomen? Dan is een Gemeente Groeigroep misschien iets voor u.

Dit is een kleinschalige kring (max. twaalf personen) die in een huiskamer gehouden wordt.

Contactpersoon

Ds. Nees Cluistra

E: ccluistra@gmail.com

Doel en Activiteiten Kring

Elke eerste dinsdagavond van de maand is er van 19:00 tot 20:00 uur een gebedskring in het kerkelijk centrum of het Dorpshuis.

Wat we dan doen?

We lezen een Bijbelgedeelte, zingen één of meerdere liederen en nemen tijd om te bidden. De punten van dankzegging en voorbede worden vooraf genoemd. Het gebed voor onze wijkgemeente is hiervan een belangrijk onderdeel. Daarnaast heeft ons gebed ook betrekking op de wereld om ons heen en ons persoonlijk leven.

Welkom!

Contactpersonen

Ellen van de Keur en Bertha Cluistra
Email: dorpskerkgebed@gmail.com

Doel en Activiteiten Kring

Deze kring komt één per maand bij elkaar bij één van de leden thuis, op dinsdag of woensdag.

We bespreken een Bijbels onderwerp, meestal met als leidraad een boekje. We hebben zo fijne, waardevolle geloofsgesprekken.

Verder is het doel van de kring elkaar tot een hand en voet zijn, er voor elkaar zijn in vreugde en verdriet. Ook ontspanning komt in het seizoen terug in de vorm van uitjes of een workshop.

Contactpersoon

Ellen van der Keur
Email: jvdkeur@telfort.nl

Doel Kring

De mannenkring is ooit gestart vanuit het verlangen om mannen uit de gemeente met eenzelfde behoefte – geloofsopbouw – samen te brengen. De doelgroep was: mannen die niet (of niet meer) actief zijn in het kerkenraadswerk.

Activiteiten Kring

Inmiddels is dat doel los gelaten en treft een groep van acht tot dertien mannen elkaar zo’n zes maal per jaar rond thema’s over het geloof en de actualiteit, maar ook voor een sportief of informatief samenzijn. Iedereen krijgt de ruimte een avond alleen of met een ander in te vullen. Onze kring staat open voor nieuwe aanwas, dus mannen, jong of oud, heb je interesse, schroom dan niet contact op te nemen!

Contactpersonen

Rien Eikelboom
Email: a-eikelboom@tele2.nl
John Hagers
Email: john.hagers@ziggo.nl

 

 

Doel en Activiteiten Kring

De seniorenkring is bestemd voor alle senioren uit de gemeente en komt op de derde woensdag van de maand bijeen in de consistorie van de Dorpskerk o.l.v. Annemiek Bomhof-Vrij, ouderenpastor in de Dorpskerk. Samen zingen en bidden we. Daarnaast bespreken we een Bijbelgedeelte, zien wat God tot ons wil zeggen door zijn Woord en wat dat betekent in ons leven.

Fijn ook u te mogen verwelkomen!

Contactpersoon

Annemiek Bomhof-Vrij
Email: abomhofvrij@gmail.com

Doel Kring

Een gesprekskring voor senioren, geleid door de ouderenpastor, Annemiek Bomhof-Vrij.

Activiteiten Kring

Elke tweede maandag van de maand  wordt de gesprekskring in het zaaltje van de Merel gehouden. Van 15:30 uur tot 17:00 uur spreken we met elkaar we aan de hand van een thema over wat ons bezig houdt in het leven en hoe geloof daarin een rol speelt.

Deelname Kring

Alle bewoners van aanleunwoningen rond de Vijverhof (speciaal Tuinfluiter, Lijster, Leeuwerik, Merel en Nachtegaal) zijn van harte welkom. Neem gerust uw buurman/vrouw mee!

Contactpersoon

Annemiek Bomhof-Vrij
Email: abomhofvrij@gmail.com