Bijdragen

Betalingen

Voor alle betalingen, behalve voor de collectebonnen, geldt het volgende:

Indien u een betaling wilt doen, een bijdrage of een gift wilt overmaken, gebruik dan onderstaande gegevens:

Bankrekening nr :  NL73 RABO 0373 7173 34

Tenaamstelling   : PGC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk

 

Collectes in coronatijd

Omdat er nu geen kerkdiensten zijn, kunnen er geen giften binnen komen via de collectes.

Van gemeenteleden krijgen we de vraag op welke manier zij aan de collectes kunnen blijven bijdragen. Wij begrijpen goed dat u op dit moment financieel getroffen kan zijn door de coronacrisis en niet aan een collecte kan geven.

Mocht u in de gelegenheid zijn en willen blijven bijdragen aan de collecten dan kan dat door geld over te maken naar :

Rekeningnummer NL73 RABO 0373 7173 34 t.n.v. PGC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk.
Wilt u hierbij a.u.b. aangeven:  Welk bedrag voor de diaconie  - en -  Welk bedrag voor de kerk bestemd is?

Diaconie en kerkrentmeesters