Solidariteitskas

Solidariteit

De Solidariteitskas voorziet in kosten voor onvoorziene uitgaven en bijzonder pastoraat.

In de Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling) is het woord solidariteit slechts één keer te vinden. Die ene zin is echter zeer krachtig en veelzeggend.

 

“En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.” (Hebreeën 13:16)

Door uw bijdrage – een offer – aan de Solidariteitskas houdt u de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas.

Bijdrage

Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente.

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk!

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas?

Klik hier voor meer informatie.