Ontstaan Gemeente Capelle aan den IJssel

Het drassige land in deze streken is vanaf ongeveer 1100 ontgonnen vanaf de noordoever van de IJssel. Dat is het begin van de gemeente ‘Kapelle op d’lJssel’, die zich ontwikkelde rond de Dorpskerk. Daarnaast ontwikkelde zich de Vissersbuurt Keeten, nu Capelle-West. Daartussenin stond het slot van Capelle, dit is na 1798 in verval geraakt en is daarna gesloopt.

Het slot van Capelle

Tekening van het Kasteel Capelle in Capelle a/d IJssel – gebouwd door Johan van der Veeken (1612) – Tekening van Roelant Roghman, 1646-1647 (Uit: De kasteeltekeningen van Roelant Roghman, Canaletto, 1989). De grachten, het herenhuis dat op het landgoed gestaan heeft (met gedenksteen), en het dievenhuisje zijn gebleven als getuigen. Hiervoor stond op deze plaats een nog ouder slot.

Als derde ‘kern’ naast Dorp en Keeten ontwikkelde zich na de drooglegging van de Prins Alexanderpolder (1874, een meer ontstaan uit afgegraven laagveen) Schinkelsveen. De polderwerkers en de door het nieuwe land aan getrokken boeren en tuinders maakten van De Schinkel of Schenkel (ook: De Polder genoemd) een dorp met een eigen karakter.

Gereformeerde en Hervormde gemeenten Capelle.

In het medium Digibron staat een uitgebreid geschiedkundig artikel dat het ontstaan en de historie van o.a. de Gereformeerde en Hervormde gemeenten te Capelle aan den IJssel beschrijft.

Meer externe links: Historisch Capelle, ReliWiKi en de HvC.

(Opm: De originele auteurs zijn verantwoordelijk voor de juistheid van alle artikelen)