Contactgegevens

Hier vindt u hoe u contact kunt opnemen met de Wijkgemeente Dorpskerk.

  • U kunt uw algemene vragen richten aan de scriba van de Dorpskerk, zoals hieronder vermeld.
  • Voor vragen of informatie over het kerkgebouw en ook onraad, kunt u terecht bij de koster, zoals hieronder vermeld.
  • Gemeentelijke informatie vindt  u onder het menu: Organisatie.
  • Voor uw eventuele bijdragen vindt u informatie onder het menu: Contact > Bijdragen.
  • Voor informatie over het huren van kerk en ruimten kunt u terecht onder het menu:
    Contact > Bijdragen > Huur ruimten.
  • Voor onze ledenadministratie, zie menu: Contact > Ledenadministratie

Adres

Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk
Kerklaan 2
2903BE Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-4502816

Predikant: Ds. C.(Nees) Cluistra
Telefoon: 010 2543499
Email: wijkpredikant@dorpskerkcapelle.nl

Ouderen pastor: A.(Annemiek) Bomhof-Vrij
Telefoon : 0180 310449
Email: ouderenpastor@dorpskerkcapelle.nl

Kerkenraad:
Email: kerkenraad@dorpskerkcapelle.nl

Koster: Dhr. M.(Marcel) Terlouw
Telefoon: 010-4502816 Mobiel: 06-24219185
Email: koster@dorpskerkcapelle.nl

WebSite beheer:
Email: web@dorpskerkcapelle.nl

Scriba: Mw. A.(Adri) van der Linde
Email: scriba@dorpskerkcapelle.nl

Kerkrentmeesters:
Email: kerkrentmeesters@dorpskerkcapelle.nl

Pastoraat:
Email: pastoraat@dorpskerkcapelle.nl

Zendingscommissie:
Email: zendingscommissie@dorpskerkcapelle.nl

Berichten voor KerkNieuws:
Email: kerknieuws@dorpskerkcapelle.nl

 

Betalingen

Voor alle betalingen, behalve voor de collectebonnen, geldt het volgende:

Indien u een betaling wilt doen, een bijdrage of een gift wilt overmaken, gebruik dan onderstaande gegevens:

Bankrekening nr :  NL73 RABO 0373 7173 34

Tenaamstelling   : PGC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk

 

Collectes in coronatijd

Omdat er nu geen kerkdiensten zijn, kunnen er geen giften binnen komen via de collectes.

Van gemeenteleden krijgen we de vraag op welke manier zij aan de collectes kunnen blijven bijdragen. Wij begrijpen goed dat u op dit moment financieel getroffen kan zijn door de coronacrisis en niet aan een collecte kan geven.

Mocht u in de gelegenheid zijn en willen blijven bijdragen aan de collecten dan kan dat door geld over te maken naar :

Rekeningnummer NL73 RABO 0373 7173 34 t.n.v. PGC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk.
Wilt u hierbij a.u.b. aangeven:  Welk bedrag voor de diaconie  - en -  Welk bedrag voor de kerk bestemd is?

Diaconie en kerkrentmeesters