Kindernevendienst

Voor kinderen duurt de kerkdienst vaak te lang en is de preek moeilijk te volgen.

De gemeente van de Dorpskerk vindt het belangrijk dat de kinderen op hun eigen niveau de Bijbel verhalen horen en eruit leren. Tijdens de kerkdiensten wordt om die reden een Kindernevendienst verzorgd voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (basisschool leeftijd). De Kindernevendienst wordt geleid door vrijwilligers uit de gemeente.

Tijdens de Kindernevendienst wordt samen gebeden, een Bijbelverhaal gelezen en wordt er met elkaar over gesproken. Daarnaast wordt er gezongen en een bijpassend werkje gemaakt. Dit laatste kan bv een tekening, een knutsel of een spel zijn.

Start

Het Kindernevendienst seizoen start de eerste zondag na de zomervakantie van de basisscholen, tot de laatste zondag voordat de zomervakantie van de basisscholen begint.

De kinderen worden verdeeld in 2 groepen

  • Groep 1 kinderen van basisschool groep 1 t/m 4
    Leiding: Astrid, Aniëla, Janneke, Michael, Elise, Daniëlle en Yenthe.
  • Groep 2: kinderen van basisschool groep 5 t/m 8
    Leiding: Olga, Annetta, Peter, Joke, Matanja, Timo en Michelle.

Aanpak

We werken in de nevendiensten volgens het rooster van de Stichting Vertel Het Maar uit Amersfoort. Zij ontwikkelen materiaal voor de kindernevendienst. De verhalen en verwerkingen, in vorm van kleurplaten, knutsels, puzzels enz, worden voor verschillende leeftijdscategorieën aangeboden, zodat voor elke leeftijdsgroep op hun eigen niveau het bijbelgedeelte van die week begrijpelijk kan worden overgebracht.

Voor de Projecten die we een aantal keer per jaar in de gemeente laten zien in de kerkdienst kunnen we ook inspiratie halen uit het aangeboden materiaal van “Vertel Het Maar..”.

Zoals:

• Het Adventsproject,
• Het kinderkerstfeest en
• De 40 dagen tijd voor Pasen.

Het is erg leuk en dankbaar werk om met een groep mensen met verschillende talenten, van creatief in denken tot creatief met de handen, van organisatorisch talent tot goed kunnen inleven in kinderen, dit te mogen doen.

Dus als u of jij hieraan ook wilt meewerken dan horen wij dat graag!

Steun de Kindernevendienst !

De KND wordt dus draaiende gehouden door een team van enthousiaste leiding met daarbij jongeren die ons hierbij helpen. Wij verzorgen iedere zondag de Kindernevendienst.

Met de kinderen bespreken we Bijbelverhalen, zingen we liederen en maken we bijpassend werkjes. Dit kan een knutsel, een puzzel of bijvoorbeeld een spel zijn. Daarnaast verzorgen wij de projecten die rondom de feestdagen worden gehouden.

“Tijd” project

U kent vast onze creatieve uitingen voor in de kerk zoals laatst de Klok met Pasen, onze stukjes die worden voorgelezen etc.

We kunnen nog steeds assistentie gebruiken..!

Als u interesse hebt om mee te helpen, neem contact op met:

Olga van Oosten
Telefoon: 06-24330813
e-Mail : obverhagen@hotmail.com

Paasproject 2020 “Tussen hemel en aarde”

Vanaf zondag 1 maart is het 40 dagenproject gestart van het kindernevendienstprogramma Bible Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap.  Het project heet: Tussen hemel en aarde.

We lezen teksten en verhalen volgens het evangelie van Mattëus. We horen daarin wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld. En we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien. Tijdens dit project komen de volgende verhalen aan bod:

Jezus vertelt over het echte geluk (Mattheüs 5:1-12)
Laat zien wie je echt bent (Mattheüs 5:13-16)
Je moet goed zijn voor iedereen (Mattheüs 5:43-48)
Onze Vader (Matteüs 6:9-13)
Het huis op het zand (Mattheüs 7:24-8:1)
Palmzondag: ‘Wie is die man?’ (Mattheüs 21:1-11)
Pasen: Jezus leeft! (Mattheüs 28:1-10)
Na Pasen: De uitzending van de leerlingen (Mattheüs 28:1-16)

We schenken de eerste 5 weken aandacht aan teksten uit de Bergrede. Daarin schetst Jezus een nieuwe wereld aan de hand van mooie zaligsprekingen, scherpe voorbeelden en uitdagende opdrachten.

Op Palmzondag, paaszondag horen we dan het paasverhaal zoals het in Matteus wordt verteld. Op de berg Golgotha lijkt het verhaal ten einde, maar het rotsgraf in de berg is leeg op Paaszondag.
We denken erover na wat dit te maken heeft met Gods nieuwe wereld.
De serie zondagen eindigt ook op een berg: we lezen dan hoe Jezus vanaf een berg in Galilea zijn leerlingen eropuit stuurt om iedereen over hem te vertellen, en om Gods nieuwe wereld te laten zien.

We hebben daarom voorin de kerk deze zondagen een 3D berg.

Op deze berg volgen we met de kinderen Jezus en zijn leerlingen die de berg beklimmen, onderweg naar Pasen. 

Elke zondag komt er een voorwerp bij, dat bij het thema van die zondag hoort.

En elke zondag voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan zingen we het projectlied wat hierbij aansluit: Hij klimt met je mee. We hopen dat u als gemeente ook de weg mee gaat, naar Pasen, naar een nieuwe wereld.

 

Namens de kindernevendienstleiding, Astrid Dijkshoorn